Преразказ на Христовия път

Мария е обикновено момиче,вярно на бога,коетое омъжено за дървар на име Йосиф.Един ден се явява ангел на Мария за да и каже,че тя ще зачене и роди божия син.
Йосиф имал пророчески сън,че Мария носи отробата на Божия син и,че ще го роди и Йосиф трябва да поеме отговорност.По същото време цар Ирод нарежда да бъде
извършено преброяване,затова Йосиф и Мария трябва да заминат за Витлеем.
По време на пътя към Витлеем става много късно и някъде Йосиф и Мария трябва да пренощуват,затова те се подслоняват в един обор.През тази вечер се ражда
Спасителят-Исус Христос.
Когато цар Ирод разбира за раждането на Божия син,заповядва да бъдат избити всички деца до 2-годишна възраст,защото чувства,че властта му е застрашена.
Тогава англел се появява на Йосиф и му казва да отведе Мария и Исус в Египет.
Всяка година на Пасха те ходят в Йеросалим.Когато решеват да си тръгват разбират,че са изгубили някъде Исус и се връщат да го търсят.Когато го намират той
се намира в храма,където той е заобиколен от свещенници,които са изумени от мъдростта на едно 12-годишно дете.
Когато Исус става на 30-години той е покръстен със Светия дух от Иоан Кръстител.След кръщението Исус се оттегля в пустинята и се отдава на 40-дневен пост.
Дяволът се опитва да го изкуши,но Исус не се поддава и остава в пост и молитва.
Исус събира 12 ученици и започва да проповядва новата религия заедно с тях.Извършва множество чудеса,лекува хора,съживява мъртви.На сватбата в Кана,когато
виното свършва той превръща водата във вино.
Чрез притчи Исус поучава хората как трявва да живеят.Една от притчите на Исус е тази за "Сеяча".В нея той разказва,че както семето засято на лоша почва не
може да пожъне,така и човек,който не е готов не може да следва Божия път.
Един от учениците на Христос,Юда се съгласява да го предаде срещу 30 сребърника.Вечерта на връх Пасха,Исус се събира с учениците си на "Тайната вечеря".Там
той предсказва,че ще бъде предаден от един който присъства на тази вечеря,и че ще приеме смъртта си в жертва на всички злодеяния на хората.
Исус е предаден от Юда в витлеемските градини от Юдаи ще бъде изправен пред съдебен процес.Пилат,римския управител изправя един пресъпник на име Варава и
Божия син,Исус Христос пред хората и те трябва да изберат кого да спасят и хората избират Варава.След това Исус бива разпънат на кръст и последните му думи
са:"Свърши се !".Тогава небето се разтваря,появява се буря,земята се разклаща,завесата на храма се раздира на две и чак тогава хората разбират и осъзнават,
че са направили грешка, и че това наистина е Божия син.
На 3-тия ден Христос възкръства и се явява на учениците си, а през останалите 40дни се връща сред тях за да потвърди възкресението си и за да бъде
продължено разпространяването на тази нова религия и никога да не се спира да се вярва в него в Божия син.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.