Атмосфера

1. Състав и структора на атмосферата
А) Постояни състаки N(азот) – 78 % О(кислород) – 21% Аr (аргон) – 0.93 %
Б) Променливи състаки – водни пари , твърди частици (прах) , озон , микроорганизми.Атмосферата има сложен строеж 900-1000 км – дебелина и е заградена от следните слойове: Състав
1-Тропосфера – най-близък до земната повърхност , дебелина 10-12 км. – в него са концентрирани 80% от въздуха тук протичат основните процеси който характеризират времето и климата
2-Стратосфера – нейната дебелина е до 50 км ( 19 %) , озон 2.5 – 3 мм – Хлора взаемодества с озон и той се разпада , предпазва от Ултра виолетовите лачи.
3-Мезосфера – дебелина до 80 км
4-Юносфера (термосфера) дебелина до слоя около 200 км
5-Егзосфера

2. Процеси в атмосферата
А)Обмен на топлина – осъществява се м/у земята и атмосферата – слънчевите лъчи загряват повърхноста след което чрез излъчената топлина от нея се загрява приземня въздух. Сушата се загрява бързо и истива Бързо. Водата се загрява бавно и изтива бавно.
Б) Обем на влага – Осъществява се м/у земята и атмосферата основен источник на влага е Световния океян . Значение имат континенталните води и растенията. Водните пари постъпват в атмосферата чрез изпаряване.
Изпаряване (водни пари) -> течно състояние -> кондензация -> твърдо състояние -> сублимация
В) Обем на въздуха – атмосферно налягане – характеризира се с хоризонтални и вертикални движения в атмосферата (атмосферна циркулация) . Атмосферното налягане стой в осноата (натиска които въздуха оказва в/у земната повърхност) . Атмосферното налягане зависи от температурата . Ниски температури -> високо атмосферно налягане , висока температура -> ниско атмосферно налягане.Към хоризонталното движение на въздуха отнасяме вятъра тои представлява движение на въздуха от места с високо към места с ниско атмосферно налягане .
Хоризонтално движение (вятър) – при циклопите – променливо време , анти циклопите – ясно и тихо време . Наличие на 2 въздушни маси има при циклопите (топло , студено) .Анти циклопите – една въздушна маса. Налягането се появява от центара към периферията (циклопи) . Налягането се повишава от периферията към центара

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.