Спрежението на глаголите

Спрежението на глагола:
А. Глагол от несвършен вид: пиша
I. Изявително наклонение

II. Преизказно наклонение
1. Сегашно време
пиша

пишел,-а,-о, съм
пишеш

пишел,-а,-о, си
пише

пишел,-а,-о
пишем

пишели сме
пишете

пишели сме
пишат

пишели
2. Минало свършено време:
писах

писал,-а,-о съм
писа

писал,-а, -о си
писа

писал,-а,-о
писахме

писали сме
писахте

писали сте
писаха

писали
3.Минало несвършено време:
пишех

пишел,-а,-о съм
пишете

пишел,-а,-о си
пишете

пишел,-а,-о
пишехме

пишели сме
пишехте

пишели сте
пишеха

пишели
4.Минало неопределено време:
писал,-а,-о съм

бил,-а,-о съм писал,-а,-о
писал,-а,-о си

бил,-а,-о си писал,-а,-о
писал,-а,-о е

бил,-а,-о писал,-а,-о
писали сме

били сме писали
писали сте

били сте писали
писали са

били писали
5.Минало предварително време:
бях писал,-а,-о

бил,-а,-о съм писал,-а,-о
беше (бе) писал,-а,-о

бил,-а,-о си писал,-а,-о
беше (бе) писал,-а,-о

бил,-а,-о писал,-а,-о
бяхме писали

били сме писали
бяхте писали

били сте писали
бяха писали

били писали
6.Бъдеще време:
ще пиша

щял,-а,-о съм да пиша
ще пишеш

щял,-а,-о си да пишеш
ще пише

щял,-а,-о да пише
ще пишем

щели сме да пишем
ще пишете

щели сте да пишете
ще пишат

Щели да пишатОтрицателна форма:
няма да пиша

нямало да пиша
няма да пишем и пр.

нямало да пишем и пр.
7. Бъдеще време в минало:
щях да пиша

щял,-а,-о съм да пиша
щеше да пишеш

щял,-а,-о си да пишеш
щеше да пише

щял,-а,-о да пише
щяхме да пишем

щели сме да пишем
щяхте да пишете

щели сте да пишете
щяха да пишат

щели да пишат
Отрицателна форма:
няма да пиша

нямало да пиша
няма да пишеш и др.

нямало да пишеш и др.
III.Повелително наклонение:
пиши
пишете
( да пиша, да пишеш, да пишем и пр.)
( нека да пиша, нека да пишеш, нека да пишем и пр.)
Отрицателна форма:
не пиши, не пишете, недей да пишеш, недейте да пишете; недей писа, недейте писа
IV. Условно наклонение:
бих писал,-а,-о бихме писали
би писал,-а,-о бихте писали
би писал,-а,-о биха писали
V. Причастия:
Сегашно деятелно причастие: пишещ,-а,-о,-и
Минало свършено деятелно причастие: писал,-а,-о,-и
Минало несвършено деятелно причастие: пишел,-а,-о,-и
Минало страдателно причастие: писан,-а,-о,-и
Деепричастие: пишейки
Б. Глагол от свършен вид: ( да) запиша
I. Изявително наклонение:

II. Преизказно наклонение:
1. Сегашно време:
(да) запиша

(да) съм запишел,-а,-о
(да)запишеш

(да) си запишел,-а,-о
( да) запише

(да) запишел,-а,-о
( да) запишем

(да) сме запишели
( да) запишете

(да) сте запишели
(да) запишат

(да) запишели
2. Mинало свършено време:
записах

записал,-а,-о съм
записа

записал,-а,-о си
записа

записал,-а,-о
записахме

записали сме
записахте

записали сте
записаха

записали
3. Минало несвършено време:
(ако) запишех

(ако) съм запишел,-а,-о
(ако) запишете

(ако) си запишел,-а,-о
(ако) запишете

(ако) запишел,-а,-о
(ако) запишехме

(ако) сме запишели
(ако) запишехте

(ако) сте запишели
(ако) запишеха

(ако) запишели
4. Минало неопределено време:
записал,-а,-о съм

бил,-а,-о съм записал,-а,-о
записал,-а,-о си

бил,-а,-о си записал,-а,-о
записал,-а,-о е

бил,-а,-о записал,-а,-о
записали сме

били сме записали
записали сте

били сте записали
записали са

били записали
5. Минало предварително време:
бях записал,-а,-о

бил,-а,-о съм записал,-а,-о
беше (бе) записал,-а,-о

бил,-а,-о си записал,-а,-о
беше (бе) записал,-а,-о

бил,-а,-о записал,-а,-о
бяхме записали

били сме записали
бяхте записали

били сте записали
бяха записали

били записали
6. Бъдеще време:
ще запиша

щял,-а,-о съм да запиша
ще запишеш

щял,-а,-о си да запишеш
ще запише

щял,-а,-о да запише
ще запишем

щели сме да запишем
ще запишете

щели сте да запишете
ще запишат

щели да запишат
Отрицателна форма:
няма да запиша

нямало да запиша
няма да запишеш и пр.

нямало да запишеш и пр.7.Бъдеще време в минало:
щях да запиша

щял,-а,-о съм да запиша
щеше да запишеш

щял,-а,-о си да запишеш
щеше да запише

щял,-а,-о да запише
щяхме да запишем

щели сме да запишем
щяхте да запишете

щели сте да запишете
щяха да запишат

щели да запишат
Отрицателна форма:
нямаше да запиша

нямало да запиша
нямаше да запишеш и пр.

нямало да запишеш и пр.
III. Повелително наклонение:
запиши
запишете
(да запиша, да запишеш, да запишем и пр.)
(нека запиша, нека запишеш, нека запишем и пр.)
( нека да запиша, нека да запишем, нека да запишем и пр.)
IV. Условно наклонение:
бих записал,-а,-о

бихме записали
би записал,-а,-о

бихте записали
би записал,-а,-о

биха записали
V. Причастия:
Сегашно деятелно причастие: няма
Минало свършено деятелно причастие: записал
Минало несвършено деятелно причастие: запишел
Минало страдателно причастие: записан
Деепричастие: няма

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.