Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"

1. Жизнен път

а)роден в 1877 г. в село Байлово, Софийско;

б) учи първо в Байлаво, а по-късно - в Панагюрище и София;

в) отрано проявява интерес към литературата и рисуването;

- кандидатства в Рисувалното училище, но не е приет

г) работи като учител за кратко време;

д) от 1889 г. се установява трайно в София;

е) работи в Университетската библиотека и Народната библиотека;

-уредник на музея "Иван Вазов";

 ж)през 1940 г. е избран за председател на съюза на българските писатели

- член на Българска академия на науките(БАН);

з) умира в София; през 1949 г. ;

2. Творчески път - основна тема е селският живот; неслучайно наричат автора " певец на българското село", защото създава правдива картина на тежкия живот на труженика, който се бори с немотията и неволите;

а) най-големите успехи на автора са в областта на късия разказ( " Андрешко", " Косачи", " Летен ден", " Напаст божия", " На браздата", " Ветрената мелница") ;

б) повести - " Гераците", " Земя" ;

в) творчество за деца - стихотворение, поеми, приказки; 2 романа с общ герой- " Ян Бибиян" и " Ян Бибиян на Луната" ;

3. Произведението

а) история на творбата - разказът е публикуван за първи път през 1914 г. и е представител на творба за основната тема в творчеството на автора- човекът и отношението му към труда;

б) сюжетът и фабулата - сюжетното действие е конкретизирано около проста случка, по време на напрегната работа сред нивата, НО слънчев удар покосява момичето;

в) жанр - борба да притежава жанровите особености на късия разказ;

- случката обхваща кратък времеви отрязък( един напрегнат трудов стаж)

- мястото на събитието е конкретизирано( Софийското поле);

- рисуват се човешки съдби на хора от Шопския край( родното място), но внушенията надскачат конкретно;

- броят на героите е ограничен;

г) композицията - сюжетни елементи следват естествена последователност  на събитията във времето;

- забелязва се особената роля на пейзажа( както започва, така и свърша с природно описание на горещ летен ден в безкрайните жита), като обаче двете описания съдържат противоположни внушения;

- в творбата се оформят два композиционни  центъра( въпреки непосилния труд, хората са радостни и непосилният селски труд се превръща в покруса, взима жертви)

д) героите :

- Никола носи типишните черти на българския селянин;

портретна характеристика( "левент")

искрени чувства към любимата ( не крие любовта си);

силен, от споделената обич

рухналата сила от смъртта на Пенка("Спусна се Никола изумен, отчаян, разбута навалицата и падна разбит до студеното й мъртво тяло.

Гласът му се сподави в ридания.")

- Пенка представена чрез песента си;

физически и нравствен портрет -" селско дете обичливо"; Тъмнееха гъсти ресници ; 

 бялата й гушка ; 

 

чрез думите на Никола -" моя радост, моя песен"

- сестрата и майката( характеризирани като се намеква за социалната неволя и беззащитност- "сами самички", " стара и малка" ) ;

- събирателен образ на отрудените селяни - " работливи" , " неуморно" , " узрялото жито не чака" , " Бог наспори"( доказателство за физическата издръжливост, в съзнание за трудов дълг и благодарност към природата) ;

е) темите

- ролята на труда и човешкия живот;

- трудолюбието на българина;

- любовта;

- човешкото нещастие;

ж) образът на песента( "А песента се ширеше, волна и млада, чиста като извор, пълна с надежди и желания. Тя кичеше на китки мили хубави думи и ги пращаше с любов някому някъде. И ту развълнувано глъхнеше, ту смело се вдигаше, сякаш се бореше с някоя безкрайна скръб, с някое злокобно съмнение, и победоносно взимаше връх и се носеше стремително и гордо.") 

 

з) изразните средства, използвани при описанието на началната природна картина:

- метафора("Свило се е синьо небе над земята и сипе огън и жар")

- хиперболи: ( "адска марана")

- олицетворение - "Слънцето се е спряло огнено и немилостиво в небесата"

и) изразни средства, използвани при песента:

-метафорични глаголи (ежти; подема се; залюлее се; ширеше;  прехвръкна)

- епитети( " волна и млада" ) ;

- сравнения ( "чиста като извор" ;  "светла като любовта" ) ;

- метафора ( "  пълна с надежди и желания" ) ;

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.