Клас Насекоми

Насекомите са част от царствата Животни и Растения. Познати са над 900 000 вида. Те са сухоземни обитатели, които имат изключително важно значение за живота на планетата, защото са храна на много животни и от тях зависи размножаването на повечето цветни растения. 

Насекомите са членостоноги с тяло, разделено на глава, гърди и коремче. На главата имат един чифт антени, а на гърдите - три чифта ходилни крайници.

Главата на насекомите е от 5 сегмента, гърдичките - от 3, а коремчето - от 12.

Сегментите на главата са слети, а на гърдите и коремчето - не. Начленени крайници има само на главата и гърдичките. Насекомите са обединени в 29 разреда.

Нека да разгледаме като представител зеленият скакалец, който живее в ливади и се храни с тревиста растителност. 

Устройство на зелен скакалец

Глава

Тя има много здрава хитинова капсула или т.н. черепната кутийка. Върху нея има чифт големи фасетни очи и 3 прости очи. Има и чифт антени и два чифта челюсти.

Антените имат сетивна функция - за обоняние, за допир и за равновесие. С челюстите той разкъсва и раздробява храната си. Така устроен устен апарат се нарича гризещ. По челюстите има сетивни четинки за вкус.

Гърди 

На всеки сегмент има чифт ходилни крайници, най-дългият е 3ят. С него скакалецът подскача и това е неговият основен начин за предвижване. На първия чифт има слухов апарат. Гръбно, на втория и третия сегмент има по чифт крила, които са хитинови образувания. По тях има множество жилки, които ги укрепват. Първият служи за балансиране и предпазва втория

Коремче 

Там няма придатъци. В него са разположени органите на почти всички системи. Зеленият скакалец диша с трахеи и отделя с малпигиеви тръбички. В края на коремчето при женския скакалец има голямо яйцеполагало, с което отделя оплодените яйца. 

Особености на насекомите

Развитие 

Те имат непряко развитие (метаморфоза). Едни от видовете имат пълно превръщане, други - непълно.

Пълно е при скакалеца и черната хлебарка. 

Ларвите на насекомите се наричат нимфи, които се хранят и линеят няколко пъти. 

Сетивност

Насекомите могат да усещат допир, трептения, движение на въздуха, миризми, звук, могат да запазват равновесие и имат добре развито зрение. При различните видове на различни места по тялото има миниатюрни четинки. 

Полет

При повечето видове двата чифта крила не са еднакво развити. 

Има насекоми, които нямат крила. Те са паразити - бълхи и въшки.

Храна

Могат да се хранят с твърда и течна храна. В зависимост от използваната храна те имат различно устроен устен апарат(може да бъде гризещ и хобот)

Размери

Те са дребни животни от 0,5 до 2 см. 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.