Обобщение върху континента Азия. Част 2

Как се е формирал релефът?

С разкъсването на Лавразия на север и Гондвана на юг, започва формирането на съвременните континенти. По-голяма част от Азия заема Евроазиатската плоча, отделила се преди 65 млн. г. от Лавразия. При сблъскването на Сибирска, Китайска, Казахстанска литосферна плоча се образували най-старите планини: Алтай, Тяншан и др.

Полуостров Арабия и полуостров Индостан са части от Арабската и Индостанската плоча, отделили се от Гондвана. При движението им на север заедно с Африканската плоча се сблъскват с Евроазиатската. От огромния натиск морските утайки между тях се нагънали. Така се образувала Алпо-Хималайската планинска система( планините в п-в Мала Азия, Памир, Хималаите и др. - млади планини). Когато Тихоокеанската се подпъхва под Евроазиатската се появават: Японска, Филипинска, Марианска падина и островните дъги с много вулкани.

Външните земни процеси са променили планините - понижили, разчленили или заострили билата им. Западносибирската равнина, Голямата китайска равнина, Индо- Гангската, Туранската и Месопотамската низина са се образували, когато натрупалите се утайки са се покрили от наносите на реките.

От отвяването и пренаслагването на най-финните частици от ледниковите наноси се образувала нова скала - льос, с жълтеникав цвят, мека и лесно разрушима. Заема южните части на Западносибирската низина, Голямата китайска равнина и Льосовото плато.

Кои са главните черти на релефа?

Голямата средна надморска височина - 960 м. Тук се намират едни от най-високите планини: Хималаи, Памир, Тяншан и Тибетската планинска земя. Сред тях е най-високият връх на планетата - Еверест( Джомолунгма).

Голяма вертикална разчлененост - разликата между връх Еверест и най-ниската точка, намираща се на повърхността на Мъртво море,- 427 под морското равнище, е над 9 км;

Голямо многообразие - низинен, равнинен, планински, платовиден и др. ;

Какво е значението на релефа?

Той е основен фактор за заселване и за разнообразна стопанска дейност. Добиват се полезни изкопаеми, строят се пътища , селища, напоителни системи, спортни центрове и съоръжения, курорти.

Релефът в Северна Азия

Обхваща територичта  от Урал до Тихия океан, наречен Сибир. Преобладават равнинният и платовидният релеф. В южните ѝ части се намират старите планини: Алтай, Саяни, Прибайкалски, а в източните - младите Сибирски планини.

Релефът в Източна Азия

Включва източните части, между 18 и 60 с.ш. Основни релефни форми са младите планини, разположени успоредно на бреговата линия. Част от големите равнини и низини е Голямата китайска равнина. На изток е п-в Камчатка, о-в Сахалин и п-в Корея.

Релефът в Централна Азия

Заема вътрешността на Азия. Релефът е разнообразен. Памир, Тяншан и Тибетската планинска земя са труднодостъпни. Тук са и Монголското плато с пустинята Гоби; Таримската котловина с пустинята Такламакан и Туранската низина с пустините Каракум и Къзълкум. Изброените пустини са вътрешноконтинентални пустини.

Релефът в Западна Азия

Разположена между четири континента. Обхваща полуостровите Арабия и Мала Азия, Иранската планинска земя и Месопотамската низина. Тук се срещат угаснали и действащи вулкани. По - голяма част от п-в Мала Азия е планинска и платовидна. Релефът на п-в Арабия е съчетание от пустини, голи скали и високи планини в най-югозападните части. Най на запас е Мъртво море, а Месопотамската низина - по долините на р. Тигър и Ефрат, плодородна и гъсто населена

Релефът на Южна Азия

Обхваща полуостровите Индостан, Индокитай и Малаайския архипелаг. В северната част на Индостан се намира Индо - Гангската низина, образувана от наносите на р. Инд и Ганг. На север от Индо-Гангската низина се намират Хималаите. Релефът на п-в Индокитай е планински и платовиден, а на юг - низинен. Малайският архипелаг също има разнообразен релеф. Островите тук са Калимантан, Суматра, Сулавеси и Ява.

Кои са главните особености на полезните изкопаеми?

Голямо количество. Тук са около 2/3 от световните запаси на въглища и природен газ, над 3/4 от запасите на нефт, железни и манганови руди.

Голямо видово разнообразие. Представени са всички полезни изкопаеми от трите основни групи.

Неравномерно разпределение. Получава се в резултат от продължителната и сложна история на формирането на континента. Изкопаемите горива най-често се намират в равнинните земи.

Проучването и добиването им. Зависи от природните условия.

На какви изкопаеми е богата Азия?

Изкопаеми горива. Те са основни суровини за производството на електроенергия и много химични продукти като бензин, пластмаси, текстилни влакна, каучук, лекарства. Континентът е на първо място по запаси и добив. Най-големите находища са при: р. Лена, по Хуанхъ и Яндзъ, в п-в Индостан. Големи запаси от нефт: Персийски залив, Западносибирска равнина, по долините на р. Тигър и Ефрат, в Каспийско море и Малайския архипелаг. Природният газ има световно значение в Западен Сибир и Туранската низина.

Рудни изкопаеми - пак на първо място. Основни суровини за производството на черни метали са желязната, мангановата и хромовата руда. Железни руди - Североизточен Китай, п-в Индостан и Средносибирско плато. Манганова руда - Южна Азия. Медна руда - п-в Мала Азия, п-в Индостан, в пустинята Гоби, около ез. Байкал.

Нерудни изкопаеми. Варовици и мрамор -в Южна и Югозападна Азия. Каолин и кварцов пясък - Китай, Индия, Русия и в страните от Югозападна Азия. Диаманти - Сибир, п-в Индокитай и п-в Индостан. Графит - Китай, о-в Шри Ланка, сяра - Японските острови и Малайския архипелаг. Соли - Мъртво и Каспийски море.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ...

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.