Текстът в сферата на масовата комуникация. Речева ситуация

1. Медиите в съвременния свят - средства за масова комуникация

А. Радио и телевизия

Б. Вестници

В. Списания

2. Общуването в сферата на медиите - особености

А. Предмет

Б. Цел

В. Участници

Г. Условия

3. Текстът в медийното общуване - причислява се към сферата на

общуване

4. Езикът на медиите - особености

А. Определят се от характера на общуването

Б. Медийни текстове- кратки, но да съдържат голям

обем информация; да въздействат върху потребите, като

 

защитават определени позиции и принципи;

В.Медийни жанрове 

- информационна бележка

- репортаж

- интервю

- публицистична статия

5. Информационна бележка- особености

А. Кратко съобщение

Б. Сведения за актуално събитие

В. В нея се използват думи с пряко значение

Г. Глаголни форми - 3 л. Мин.св.вр.

6. Репортаж - особености

А. По - голям текст, в който се разказва за протичането на актуално събитие;

Б. Съдържа сведения за събитие

В. Авторът представя информацията като непосредствен наблюдател

Г. Думи в пряко значение

Д. Характерни изрази, придаващи образност и емоционалност

Е. Глаголни форми - 3 л, мин. Св.вр.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.