Електричен заряд и електричен ток

1. Електричен заряд

а) големина на електричен заряд - q;

б) единици за измерване на електричния заряд

кулон - С

q = 10C

в) електрични сили - те възникват между заредените тела и са сили на привличане и сили на отблъскване

2. Електричен ток- насочено движение на свободни електрични заряди

а) характеристика

- големина: равна е на заряда преминал през проводника за единица време;

I = q/t

-> q = It

t= q/I

-единица за ток: ампрер(А)

- уред за измерване - амперметър

- посока : определя се от посоката на движение на положителните заряди

б) видове електричен ток

-постоянен

-променлив

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.