Химични формули 7 клас

Определение - с тях означаваме простите и сложните вещества чрез химични знаци,. Химичните формули показват:

-кое е веществото

 - с колко на брой атоми от даден елемент е изградена молелулата му( колиествения състав)

 - от атомите на кои елементи е изграденс молекулата му;

 -  една молекула от веществото;

 -  един mol от веществото;

Видове химични формули

- молекулни

- структурни

-емпирични

Молекулни формули- с тях означаваме веществата, които имат молекулен строеж

Н2 , като двеме дошен десен индекс и е след химичния елемент

3Н2О - три молелули вода, като три е броят атоми извън молекулата и се пише пред знака.

Структурни формули - с тях означаваме веществата с молекулен строеж. Те ни показват:

- качествения и количествения състав на веществото

- как са свързани атомите в молекулата

Н2 е молекулна формула

Н---Н е структурна

О2 

О----О

Н2О

                    О

                 /        

               Н.        Н

Емпирични - с тях означаваме веществата с атомен или йнен строеж. Показват 

- кое е веществото

- кои атоми/ йони го изградат

- най-простот количествено отношение между атомите/йоните

- един mol от веществото

Изключение

H2 N2 O2 I2 Cl2 Br2

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.