Химични знаци 7 клас

Информация, която получаваме от химичния знак

-показва кой е елементът;

- един атом от елемента

Свободните атоми се записват след знака на химичния елемент, т.е. като коефициент.

Пример: пет свободни атома кислород- 5 О.


Означаване на йони

Na+ се чете натриев положителен йон

Cl - се чете хлориден отрицателен йон

Количество вещество - това е величина, с която изразяваме броя на градивните частици. Единицата ми е mol.

n--> количество вещество

n(O) = 2 mol

1 mol = 6,02×10^23 градивни частици.

2 mol натриев хлорид = 2 атома натриев хлорид

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.