Веществата и свойствата им. Химични реакции. Част 2

Сложните вещества също се разделят на групи.

                                                      ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

                                                                            |

                                                                             |

                                                                                                                                                                                       

      |                                |                                     |                          |                              |

      |                                 |                                     |                          |                              |

      _________      __________    _______          _________     _________

     |оксиди        |    | водородни     |  | основи   |      |   киселини   |    |    соли         |

     _________     |   съединения |

     В зависимост от строежа си веществата се делят на вещества с атомен, молекулен и йонен строеж.

Свойства на веществата   

Вещества с атомен строеж твърди

Вещества с молекулен строеж - крехки 

Вещества с йонен строеж - твърди, с висока температура на топене           

Метали - по-особен строеж.

ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ

Определение от едни вещества се получават други нови вещества.

Условия и признаци

а) условия:

- контакт между веществата

-подходяща температура

- пряка слънчева светлина

- с помощта на електричен ток

б) признаци:

- отделяне или поглъщане на топлина

- отделяне на газ

- образуване и разтваряне на утайка

- отделяне на специфична миризма

- промяна на цвета

ХИМИЧНО РАЗЛАГАНЕ - реакция, при която от едно сложно вещество се получават две или повече нови вещества.

ХИМИЧНО СЪЕДИНЯВАНЕ-реакция, при която от две или повече вещества се получава едн0 сложно вещество.

ХИМИЧНО ЗАМЕСТВАНЕ- реакция, при която атомите на едно просто вещество замества атоми или йони на друг химичен елемент в химично съединение, при което се получават просто или сложно вещество.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.