Градивни частици на веществата. Атомна и молекулна маса. Част 3

Йoни

Те са градивни частици с електричен заряд. Те се получават от атоми чрез отдаване или приемане на електрони. Атомите и йоните на един и същ химичен елемент имат еднакъв брой протони, но са различни по броя електрони и по размери.

Молекули


Те са изградени от химически свързани атоми. От молекули са изградени редица от познатите за нас вещества.

Основните им признаци са:

- вечно движещи се

- химически неделими

- електронеутрални

- съществуват самостоятелно

- определят свойствата на веществата

- имат маса и размери

Молекулите на всяко вещество имат точно определен състав - качествен и количествен. Качественият състав показва кои химични елементи изграждат молекулите, а количествения - по колко атома от всеки елемент се съдържа.

Масата на молекулите е много малко число. Затова се използва относителната атомна маса( Mr). Тя е равна на сумата на относителните атомни маси на всички атоми в молекулата.

Mr ( H2O) = 2. Ar(H) + Ar(O)

Mr( H2O) = 2 + 16 = 18

Надявам се да съм Ви помогнала!

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.