Входно ниво по физика за 7 клас

1. Какво е движение?

2. Кои са основните характеристики на движение?

3. Какво е скорост и в какви мерни единици се измерва? А какво е средна скорост?

4. Влак изминава част от участък за 40 секунди. После изминава втори участък за 40 секунди. Колко е средната скорост, ако разстоянието на първия участък е 600 метра, а на втория- 400?

5.Какво е натиск и налягане ( определения, формули, мерни единици, примери)?

6. Според траекторията, движенията биват:

7. Според скоростта, движенията биват:

8. Какво е атмосферно налягане?

9. От какво зависи хидростатичното налягане?

10. С коя формула намираме плътността на даден предмет?

11. Какво се нарича път?

12. Какво гласи законът на Архимед за изтласкващата сила?

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Деница ( 0) на 28 Септември 2019
????????????????????????✍????✍????✍????????????????
Деница ( 0) на 28 Септември 2019
В графата по История не видях да има входящ тест за 7 клас много ще съм благодарна на този който качи тест там за вх. ниво
Даниела Милева ( 139) на 15 Октомври 2017
Отговори:
1 - промяната на взаимното положение на телата с течение на времето
2:
- скорост
V-> { km/h ; m/s}
-път
s--> { km;m}
- време
t--> { h;s;min}
3 - Скорост
Траекторията, измината за единица време.
Измерва се в км в час и метър в секунда.
Средната скорост е скорост, която е сбор от съотношенията на пътя и времето, като изминатот е част от пътя.
4 = V = 600+900/40+60 = 1500/100 = 15 m/s
5 - Натиск
Силата, която действа перпендикулярно на основата
Налягане
Натиск върху единица площ.
6 - Праволилейни и криволинейни
7- Равномерни и неравномерни
8 - Налягане, дължащо се на атмосферното тегло
9- Зависи от нарастването на дълбочината
10 - p =m/V
11 - Част от траекторията, изминат за определено време
2Течностите действат на потопените в тях тела с изтласкваща сила, която още се нарича архимедова сила. Изтласкващата сила FA е насочена вертикално нагоре. Тя се дължи на хидростатичното налягане.
Даниела Милева ( 139) на 12 Октомври 2017
Тестът е за 7 клас