Тест по история и цивилизация за 9 клас

Задача 1. Кои твърдения отговарят на дейностите на личностите, изброени по-долу?

 

а. Крал на Франция, възстановил реда в страната след религиозните войни, изявил се като един от най-талантливите пълководци на епохата.

б. Подготвил и организирал Второто търновско въстание, искал да обедини православното население на Балканите.

в. Организирал съпротивата на нидерландското население, създал калвинисткия Съюз от Утрехт.

г. Идеолог на абсолютизма, лишил хугенотите от правата, предоставени им с Нанския едикт и сринал замъците на бунтовните аристократи.

д. Драматург и поет, отразил в своите произведения, по блестящ начин цялата дълбочина на епохата, в която живеел.

е. Управлението му било белязано от големи успехи, но и от сериозни поражения, именно при него флотът на страната бил разгромен от обединените на папата, Венеция и Испания.

ж. Открива остров Сан Салвадор (един от Карибските острови).

з. Поставя началото на Реформацията. Атакува папския монопол за спасението на душата.

и. Краен реформатор. Бори се за по-опростена и демократична църковна организация.

к. Изявява се като един от най-известните конкуистадори на Америка.

 

1. Вилхелм Орански, 2. Кардинал дьо Ришельо, 3. Анри IV, 4. Уилям Шекспир, 5. Патриарх Йоаким, 6. Селим II, 7. Мартин Лутер, 8. Ернан Кортес, 9. Христофор Колумб, 10. Жан Калвин.

 

Задача 2. През 1618 година:

а. избухнало Чипровското въстание в българските земи.

б. започнала Тридесетгодишната война.

в. бил сключен Вестфалският мирен договор.

г. османският султан обсадил Виена.

 

Задача 3. Английският флот разбива испанската „Непобедима армада“ през:

а. 1535 г.

б. 1588 г.

в. 1601 г.

г. 1589 г.

 

Задача 4. Второто Търновско въстание в българските земи:

а. било ръководено от Георги Пеячевич и Богдан Маринов.

б. избухнало три години след въстанието на Карпош.

в. разчитало на австрийска помощ.

г. било организирано от Савелий Дубровски и Ростислав Стратимирович.

 

Задача 5. Продуктите, станали популярни в Европа след Великите географски открития, са:

а. маслини, зехтин и кожи.

б. коприна и порцелан

в. тютюн, кафе, какао и захар.

г. царевица и ориз.

 

Задача 6. Понятието „танзимат“ означава:

а. реформа.

б. реконструкция.

в. реорганизация.

г. разруха.

 

Задача 7. Първото новобългарско светско училище е открито през 1835 г. в:

а. Пловдив.

б. Габрово.

в. Русе.

г. Копривщица.

 

Задача 8. Авторът на „Стематография“, отпечатана през 1741 г. във Виена, е:

а. Евгениос Вулгарис.

б. Доситей Обрадович.

в. Партений Павлович.

г. Христофор Жефарович.

 

Задача 9. Второто Търновско въстание в българските земи:

а. било ръководено от Георги Пеячевич и Богдан Маринов.

б. било организирано от Савелий Дубровски и Ростислав Стратимирович.

в. разчитало на австрийска помощ.

г. избухнало три години след въстанието на Карпош.

 

Задача 10. Попълнете в текста пропуснатите години, имена и понятия:

         След десетилетия на изтощителни религиозни конфликти през ____ г. бил подписан Мюнстерския договор. Той белязал залеза на _____________ могъщество в Европа и прехода към епохата на _____________ господство и задълбочил религиозното и политическото разделение на _____________.

         През XVI в. западната и източната част на европейския континент влизали в дълъг период на остро различаващо се развитие. На изток преобладавала _____________, градските общности там не успели да създадат своя база в борбата за баланс на силите в обществото. На запад постепенно се оформяла политическата карта на ______________________.

 

ОТГОВОРИ:

 

Зад. 1:

а - 3

б - 5

в - 1

г - 2

д - 4

е - 6

ж - 9

з - 7

и - 10

к - 8

Зад. 2 - б

Зад. 3 - б

Зад. 4 - г

Зад. 5 - в

Зад. 6 - а

Зад. 7 - б

Зад. 8 - г

Зад. 9 - б

Зад. 10:

1648

испанското

френското

Германия

феодалността

модернизираните империи

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.