Компютърни мрежи - тест

1. Терминът, който се използва за описание на конфигурацията на локална компютърна мрежа (ЛКМ), се нарича:

a)     организация

b)    топология

c)     модел

d)    структура

 

2. Един от моделите за физическо свързване на компютрите в ЛКМ е:

a)     връзка с равноправен достъп

b)    терминална връзка

c)     връзка „от точка до точка“

d)    клиент/ сървър връзка

 

3. При ЛКМ с връзка по обща магистрала за добавяне на нова магистрала се използват устройства, наречени:

a)     мостове

b)    хостове

c)     сървъри

d)    хъбове

 

4. При кой тип връзка в ЛКМ по модела „от точка до точка“ между две устройства може да се предава и приема информация, но двата процеса се редуват:

a)     еднопосочна връзка с два комуникационни канала

b)    двупосочна връзка с два комуникационни канала

c)     двупосочна връзка с един комуникационен канал

d)    двупосочна връзка с четири комуникационни канала

 

5. ЛКМ включва:

a)     компютрите и устройствата, които се използват от един потребител

b)    компютрите, които са разположени на голямо разстояние

c)     компютрите, между които има връзка и се намират в една сграда

d)    компютрите и устройствата, които се използват в една фирма

 

6. Интернет представлява:

a)     голяма група от потребители, които по едно и също време обменят информация помежду си

b)    програми, които позволяват да се разглежда информация от различен тип на отдалечени компютри

c)     съвкупност от услуги за обмен на информация от различен тип между отдалечени потребители

d)    глобална компютърна мрежа (КМ), свързваща отделни компютри и цели КМ

 

7. Отдалечена сесия е услуга в интернет, която позволява на потребителите да:

a)     изпращат съобщения, придружени от адреси на подател и получател

b)    прехвърлят файлове от един компютър на друг компютър в мрежата

c)     се свързват с компютър чрез име и парола и да стартират процеса в него

d)    осъществяват директна връзка помежду си във форум или поединично

 

8. Един от начините за достъп до интернет е с помощта на телефонната мрежа, като за трансфер на данните от компютъра се използва:

a)     хъб

b)    модем

c)     сателит

d)    конектор

 

9. IPадрес се нарича:

a)     цифровият адрес, който еднозначно определя всеки компютър в интернет

b)    адресът, който еднозначно определя всеки потребител в интернет

c)     електронният адрес на всеки потребител на електронна поща в интернет

d)    символният адрес, указващ пътя до дадена web страница в интернет

 

10. В интернет обменът на файлове е услуга, която се реализира чрез:

a)     SMTP

b)    FTP

c)     ICQ

d)    IRC

 

11. Хипертекст е:

a)     начин на организиране на текстова информация с възможност за директен преход от една част към друга

b)    текстов документ, който е част от съобщение, изпратено по електронната поща до няколко потребители

c)     специализирана програма за обработка на текстови документи, съдържащи връзки към други документи

d)    специален вид текстов файл, съдържащ графични изображения, свързани смислово с въведения текст

 

ОТГОВОРИ:

 1. b
 2. c
 3. a
 4. c
 5. c
 6. d
 7. c
 8. b
 9. a
 10. b
 11. a

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.