Изграждането на Обединена Европа

След Втората световна война всички европейски страни претърпяват икономически срив и затова се нуждаят от сключване на международни договори за взаимопомощ или парична помощ. В това число влизат и всички западноевропейски държави взели участие във войната(включително и победителките). Отговор на проблемите им не закъснява, тов е именно изготвения от държавния секретар на САЩ Джордж Маршал план „Маршал“, имащ за цел подпомагане възтановяването на икономиката на всяка европейска страна, желаеща да се включи като подпомагането е под формата на отпуснати кредити.Планът е разработен през юни 1947г. На среща на европейските държавиТази програма влиза в сила през април 1948г., но Сталин намира плана за „ много опасен“ и не се включва както и не позволява на нито една изтоноевропейска държава да участва. От тук идват и различията в по- натаъчното икономическото развитие на Източна и Западна Европа. САЩ подпомага на 16 западноевропейски страни без Германия и Италия като за срок от 3 години всяка една от тях се възтановява и модернизира, докато по това време Източния блок изостава. Постигайки икономическа интеграция чрез сливане не на политически, а на икономически интереси, държавите постепенно ще започнат и своето политическо обединение на Европа, което ще доведе и до мир по между им.

Идеите , които се предлагат за обединение на европейските държави са Организация за Европейско Икономическо Сътрудничество (1948г.) между 16 западноевропейски страни без Италия и Германия, но организацията с еоказва неспособна да задълбочи икономическото обединение и през 1960г. Тя се преструкторира в друга отганизация с други водещи цели.Създадената през 1951г. Европейска Общност за въглища и стомана обединява много европейски страни, а по -късно окуражени от успеха на ЕОВС, шесте дърржави, основателки на общноста решават да разширят и задълбочат интеграционните процеси в икономическата област. Так се пристъпва към следващата стъпка към обединението и през 1957г. В рим се подписва договорът за създаване на други две общности -Европейска общност за атоман енергия и Европейска икономическа общност.Основна цел на ЕИО е създаване на общ пазар, който да позволява свободното преминаване на хора и стоки между държавите- членки , като с епремахнат митата и всички други търговски бариери , този пазар има и водеща роля в по -нататъчната политическа интеграция.

Първият съюз, обединяващ група от комунистически източноевропейските страни е Съюзът за икономическа взаимопомощ (СИВ) през 1949г. Като противовес на този съюз се създава Организация на Северноатлантическия пак (НАТО-1949г.), която включва държавите от западноевропейските държави и САЩ. Но тези икномически и военни съюзи се сформират по време на Студената война, в тях се включват само страни от съответния европейски блок. Така планът „Маршал“ от една страна бележи ясното разделението на двата блока, но от друга е и причина за по -нататъчното сътрудничество  между западноевропейските страни. Това е организацията, която цели обединение на всички европейски държави по икономични причини(ресурси ). Тя е предложена за път като идея  през 1950г. Вдъхновен от Жан Моне, френският министър на външните работи Роберт Шуман предлага Франция, Германия и всички европейски държави да се присъединят и да обединят ресурсите си за въглища и стомана . Така през 1952г. Влиза в сила Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Тази организация се счита и за първата стъпка в европейската интеграция, поставяща основите на Европейският съюз. Нейната основна задача е да създаде общ пазар за въглища и стомана със свободно движение на стоки и капитали. Тази организация се смята и за първа стъпка към обединението на Европа , което обединение ще им осигури и така желаният мир по между им.

Първият етап към изграждане на ЕС е създаването не ЕОВС, с което с епоставя началото на европейската интеграция, а един от най важните е вземането на  решение за задълбочване на икономическата интеграция през 1957г. Следствие на това решение   се създават други две основни общщности -Европейска Общност за Атомна Енергия (ЕВРАТОМ) и Европейска Икономическа Общност (ЕИО), те са известни още и като договорите от Рим. През 1965г. ЕОВС, ЕВРАТОМ И ЕИО се подписва сливането на  институциите на трите общности , а през 19567г. Договорът за това сливане влиза в сила. Тези три общности са първите и с първостепенно значение за европейското обединение. Официално Европейският съюз се създава през 1992г. С подписването на договорът от Маастрих от дванадесет европейски срани. С договорът се призовава за създаването ан обща парична валута -еврото, обща политика за сигурност и обща външна политика. Европейският съюз се основава именно ан тези три  стълба- политическа и икономическа интеграция, обща външна политика на сигурност и сътрудничество във областа на вътрешните работи.През 1997г. Се състои т.н. Амстердамски договор имащ за цел утвтъждаване принципите на ЕС, а именно свобода демокрация и права на човека. През 1999г. Се въвежда и еврото като валута. Договорът от 2007г., а именно Лисабонския договор е последният етап от образуването ан ЕС. Той създава и учредява Конституцията на Европа, наречена още харта. Влизайки в сила всички предишни договори губят законовата си сила и престават да действат.

Бъдещето за стария континент е планирано да обедини абсолютно всички държави от него да спомага за развитието им като ги супсидира по различни фондове и програми в които дадената държава участва и да има един здрав съюз по между им. Да се задълбочи взаимодействието помежду им и да има мир и приятелски взаимоотношения между тях. Да се създаде единно законодателство за всички държави да се развие във всички сфери и да стане отново водеща световна сила.

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.