Фразеологични словосъчетания

Речта се построява чрез съчетания от думи. За да се изказват различни мисли, непрекъснато се съставят най-различни свободни комбинации от думи. Тази свобода не е абсолютна, защото комбинациите от думи ще бъдат:

  • правилни, ако са съобразени с граматическите правила;
  • смислени, ако са съобразени с логическите закономерности;

Съчетанията от думи, които съставяме, като се съобразяваме само с граматическите и логическите правила са свободни словосъчетания. Много от нещата и събитията, за които се говори, често се повтарят и ние започваме да повтаряме едни и същи изрази от тях:

Пр: влизам в интернет; проверявам си пощата; дадоха ни домашна.

Тези съчетания от думи все още могат да бъдат свободно разделяни и прекомбинирани. Те са с по-висока честота на употреба, но все още не са с установена форма.

 

Свързването между думите може да се окаже по-стабилно и да започне да се възпроизвежда в готов вид. Тогава говорим за устойчиви словосъчетания (фразеологизми).

Отличителните белези на фразеологизмите са:

  • в тях една или всички думи не са употребени в своето основно значение, а са употребени преносно.
  • смисълът на изказването не е съвкупност от значението на отделните думи, а е различен, самостоятелен.
  • общият смисъл може да бъде предаден с една дума синоним или със свободно словосъчетание.

Пр.: в гръга на майтапа- шега

девета дупка на кавала - незначителен

петото колело на каруцата - излишен

давам ти зелена улица - пускам те

очи в очи - лично

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.