Тест по литература, Блага Димитрова - "Жена"

1. През коя година е родена поетесата?

а) 1922;              б) 2003;              в) 1919;              г) 1909.

 

2. Посочете родното място на Блага Димитрова:

а) Пловдив

б) Велико Търново

в) Елена

г) Бяла Слатина

 

3. „Жена“ е:

а) лирическо стихотворение;

б) балада;

в) повест;

г) елегия.

 

4. Коя тема е характерна за творбата?

а) любовта и омразата в живота на модерния човек;

б) копнежът по завръщане към детството;

в) носталгията по родния дом;

г) образът на жената.

 

5. На колко смислови части може да бъде разделено произведението?

а) на две;          б) на три;         в) на четири;            г) на пет.

 

6. На мястото на многоточията изберете пропуснатите думи:

Как тревожно е да си ................ (А).

Красота и усмивка .................... (Б) сред всекидневния сив кръговрат, ........................... (В) – срещу изменчевия вятър, ...................... (Г) – в загрубелия свят.

а) А-жена,  Б-да бъдеш,   В-вярност,      Г-нежност

б) А-жена;  Б-да бъдеш;   В-точност;      Г- милост.

в) А-жена;  Б-да носиш;   В- вярност;      Г-кроткост.

г) А-добра; Б-да търсиш; В- преданост; Г- нежност.

 

7. Типичният образ на жената е изграден на принципа на:

а) огледалото;

б) контраста;

в) съпоставката;

г) иносказанието.

 

8. Кой от посочените мотиви НЕ се среща в творбата?

а) за отговорността;                 б) за саможертвата;

в) за раздялата;                          г) за гордостта.

 

9. Посочете заглавието на книгата, която е биография написана от Блага Димитрова към  Багряна:

а) „По жицата“                          б) „Дни – пъстри и цветни“

в) „Сърце човешко“                 г) „Дни черни и бели“

 

10. Употребените в стихотворението в сегашно време глаголи синоними съм и бъда означават:

а) действие, динамика

б) преходност, тленност

в) битие, съществуване

г) импулс, емоция

 

Отговори

1. А;  2. Г; 3. А; 4. Г; 5. В; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. Г; 10. В;

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.