Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис)

(План за литературно-интерпретативно съчинение)

І. Увод

Омировата “Илиада” изобразява най-важните , преходните моменти в съдбата на човешкия колектив. Тя представя не толкова Троянската война като такава , колкото набляга върху вътрешния свят на хората – отношенията “герои- богове”, разкрива двете лица на елинското бъдеще, като противопоставя великите герои Ахил и Хектор.

ІІ. Теза

Микротеза 1 – Гневът на Ахил , предизвикан от несправедливата постъпка на Агамемнон , дава начален тласък на епическото действие в поемата.

Микротеза 2 – Той поражда две действия с важни последици за развоя на събитията.

Микротеза 3 – Като класически герой , Ахил проявява гордост и високомерие , които довеждат до крайни и нечовешки дела , заслужаващи презрение.

ІІІ. Доказателствена част

Микротеза 1 – Гневът на Ахил , предизвикан от несправедливата постъпка на Агамемнон , дава начален тласък на епическото действие в поемата.

Разсъждения

Доказателства

1.Спорът между Агамемнон и Ахил- предизвиква гнева на ахейския герой.

1. “Сине Атреев преславен ,от всички си най-ненаситен! ” ; “...аз сам ще отида твойта да взема” ; “Користолюбецо алчен , облечен в безсрамие нагло!” ; “Ах ти , пияницо , с кучи очи и сърце на кошута! ” ; “Цар тунеядец , страхливец!”

2.Накърняване достойнството на Ахил , като му се отнема спечелената награда.

2. “а Бризеида прекрасна , наградата твоя , ще взема” ; “...а мъка обхвана Ахила”; “победа най-славна печелят моите силни ръце ... а винаги с малък , но свиден дар си завръщам от боя”

Извод 1 – Гневът на Ахил става водещ в развитието на действията и именно той е причината да се случат нещастия след нещастия.

Преход 1 – Обидите и делата на Агамемнон предизвикват Ахил , който се обръща против него.

 

Микротеза 2 – Гневът на Ахил поражда две действия с важни последици за развоя на събитията.

Разсъждения

Доказателства

1. Разговорът между Ахил и Тетида – трогателна сцена с решаващ завършек

1. “В сълзи отиде Ахил ... и майка си почна горещо да моли” ; “Чедо , защо ли ми плачеш? Каква ли те мъка терзае?” ; “иди на Олимп , помоли се на Зевс” ; “помощник добър на троянци и да притисне ахейци...който жестоко обиди най. Храбрия между ахейци”

2. Последиците от разговора – боговете стават непреки участници във войната

2. “Грижа ще имам за всичко и твойта молба ще изпълня” ; “Дай на троянци кратка победа , догдето ахейци моя син пак почетат” ; “Аполон участва на страната на троянците , а Хера и Атина на ахейците ”

3. Решението на Ахил да се оттегли временно и да накара Агамемнон да осъзнае грешката си

3. “Всички ахейци ще жалят безкрай за Ахила...Горко ще страдаш тогава ...че разярен не зачете най-храбрия между ахейци” ; “Гинейки , нека те всички узнаят какъв им е царят , своята грешка да види и сам Агамемнон всевластен, който жестоко обиди най-храбрия между ахейци.”

 

 Извод 2 – Молбата на Ахил е удовлетворена и заради неговата гордост и честолюбие биват погубени много велики воини , убити от троянския герой Хектор.

 Преход 2 – Ахил е готов с лека ръка да погуби много животи стига само да получи признание и да бъде доволен.

 

Микротеза 3 –  Като класически герой , той проявява гордост и високомерие , които довеждат до крайни и нечовешки дела , заслужаващи презрение.

Разсъждения

Доказателства

1. Смъртта на Патрокъл- предизвиква Ахил срещу Хектор

1. “Ахил позволява на Патрокъл да вземе доспехите и оръжието му” ; “Патрокъл е сразен от Хектор” ; “Ахил е обгърнат от черен облак на мъка” ; “решава да убие Хектор”

2. Двубоят между двамата герои – кървава драма в името на честта

2. “а към него Ахил се отправи...Хектор изтръпна , когато го зърна “ ; “Храбър мъж бягаше с устрем , преследван от още по-храбър” ; “дългосенно копие метна”

3. Отношенията между ахееца и троянеца

3. “Само ще смъкна Ахиле ...а пък трупа ти ще дам на ахейци : и ти тъй да сториш!” ; “Както човеци със лъвове клетви за вярност не сключват...тъй между мене и тебе не може обич да има”; “Куче!Недей ме заклева...” ; “В гърдите си имаш сърце от желязо!”

4. Долната гавра на Ахил с мъртвото тяло на Хектор

4. “Аз ти отнемам живота и псета и птици грабливи тебе ще влачат ;” ; “...трупа те сега ще разкъсват “ ; “дело позорно замисли за мъртвия Хектор...Върза го за колесницата , за да се тътри главата”

 

 Извод 3 – И въпреки всичко , с цената на много болка и смърт , Ахил защитава гордостта си , а не осъзнава как се превръща в омразен образ , поради високомерието и гнева си- велик, но жесток и коравосърдечен.

 

ІV. Заключение

Гневът на Ахил става водещ в развитието на действията и именно той е причината да се случат нещастия след нещастия. Молбата на Ахил е удовлетворена и заради неговата гордост и честолюбие биват погубени много велики воини , убити от троянския герой Хектор. И въпреки всичко , с цената на много болка и смърт , Ахил защитава гордостта си , а не осъзнава как се превръща в омразен образ , поради високомерието и гнева си- велик, но жесток и коравосърдечен. 

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.