Обрасите на героите от "Илиада"

Хора и богове в ,,Илиада’’ на Омир

 

(литературно интерпретативно съчинение)

Омировата поема ,,Илиада’’ разказва за събитията в далечното минало.С нея е отразено голямо историческо събитие-Троянската война.Легендата за похода към Троя се предавала от поколение на поколение,при което претърпяла множество промени,докато накрая от нея ,,възникнала Омировата ,,Илиада’’.За древните гърци ,,Илиада’’ е военна поема.Тя е творба с народностен дух.Случките и героите в поемата ,,Илиада’’ са взаимствени от митологичният цикъл на Троянската война,в която са отразени последните педдесет дни най-активните на крайности в поведението на херосите,когато хора о богове се лутат между войната и мира както във външният така и във вътрешния свят.Оморовият творчески свят в поемата ,,Илиада’’ се гради на паралелното представяне на два свята,този на боговете и този на на хората.На преден план в Омировата поема е героят,военният вожд.Омировите герой са реални народни водачи,но и символ на народната сила.Физическата сила е основното качество на Омировия герой.Съвременно Омировият герой е идеал за човека,за човешкото достойнство,за физическата и духовна красота.Хората и боговете в ‘’Илиада’’ са в непрекъсната и изграждат съвременното битие на миналото.В поемата боговете от една страна са литературни герой,подобно на хората,от друга страна те са тези,които направляват човешкият живот.Без боговете човекът в епоса не би бил способен да вземе решение по редица съществени въпроси.Винаги когато пред героя се изпречи бориера,надхвърляща неговите сили се намесват божества.В огледалните светове на Олимпийците и на смъртните се показва всеобщият порядък на битието.Човекът се подчинява на божествената воля.Той прави жертвопринушение за да измоли тяхната подкрепа за всяко неподчинение от страна на хероса бива наказано със смърт,загуба на битки и безславно съществуване,от което много се страхуват Омировите герой.Омир индивидуализира своите герой,като използва по своему традиционните епически средства за характеризиране.Ахил е ,,бързоног’’ въпреки,че в ‘’Илиада’’ не е наблегнато на особената му бързина.В поемата образа на Ахил е представен като бранител на реда на късното родово общество.Образа на Агамемнон олицетворява идеята за единството на ахейската войска.В ‘’Илиада’’ Агамемнон никъде не е укорен от поета за несправедливостта към Ахил,която донася толкова беди на ахейците.Ахил е сложен характер,може би най-сложният човешки образ в Омировата ,,Илиада’’.Той е жертвоготовен,защото когато се готви да се завърне на бойното поле,за да отмъсти за Патрокъл,Теида му напомня,че ще загине,но ако се въздържи от боя ще доживее до дълбока старост,и той предпочита дълга и прославата пред недеятелното наслъждаване на живота.В поемата боговете живеят също като хората.Събират се на съвет,при тях също има йерархия и семейни отношения,хитруват,заговорничат,борят се за своя престиж,но силата и видът на тези отношения са несъизмерими с човешките.В живота на Олимпийците няма болка,смърт и страдание.Боговете в поемата енергетично се намесват в съдбата на хората,но те не вършат чудеса,които да противоречат на логиката на характерите им.Всеки бог покровителства герой,който проявява качества съответстващи на тяхната среда на действие.В поемата ‘’Илиада’’,Хектор е вожд на Троянската война и именно на него се пада най-голямата тежест.Той има осъзнато чувство за обществен дълг.Той се грижи за троянските жени да се помолят на Атина за благото на града,дава кураж на своите войни в моменти униние.Неговото изключително остро чувство за дълг прераства в патриотично самосъзнание и той вижда своята съдба през призмата на участта на отечеството.Светът на Омировата поема ,,Илиада’’ е светъл,сияен,красив,великолепен.За разлика от митологичните богове Омировите са ,,само обобщение на човешките’’,чувства,постъпки и воля.Макар на много места в ‘’Илиада’’ Омир изобразява и самостоятелно мислещи и действащи хора,той остава верен на традицията на епическото изобразяване,като пренася върху боговете част от качествата на мислещо човешко същество.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.