Слято писане на прилагателни имена

 

Сложни прилагателни, в които главната основа предхожда подчинената, образувани от словосъчетания от прилагателно име и съществително име, се пишат слято.

Например:
научнопопулярен (популярна наука), литературнохудожествен ( художествена литература), стиловоизобразителен (изобразителен стил);

Сложни прилагателни имена, в които подчинената основа е наречие, свързано с главната основа със съединителна гласна (или завършващо на гласна, която изпълнява ролята на съединителна), се пишат слято.

Например:

маслиненорезедав, отровнозелен, огненочервен, светлосин, сърдечноболен, яркочервен;

Сложни прилагателни, образувани от две равноправни прилагателни с разнородно значение, се пишат полуслято!

Например:

нервно-мозъчен, финансово-икономически;

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.