Строеж на атома и атомното ядро

  • за първи път през 1913 год. английският физик Ърнест Ръдърфорд установява, че атомът е сложна неделима частица
  • в центъра на атома има разположено атомно ядро
  • около атомното ядро има постояно движещи се електрони, които образуват електронна обвивка
  • размерите на атомното ядро са от 10-14  до 10-15 метра
  • размерите на целия атом са 10-4 до 10-10 метра
  • неутроните се бележат с n, те нямат заряд, но имат маса приблизително равна на 1
  • протоните и неутроните заедно се наричат нуклеони

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.