Вземане на проба от вода за изследване

1. Вземане на проби от естествен източник

а) от язовир -дълбочина не по-малко от 2 m.

- пробите се пълнят в стъклени съдове и ако не е консервирана водата до 24h се транспортират до лабораторията за изследване.

2. Вземане на проба от изкуствен водоизточник

- оставяме чешмата за 10/15 min да тече на максимална мощност и след това напълваме стъклен съд за лабораторен анализ

3. Придружително писмо

- в него описваме вода на пробата и водоизточника от където сме я взели,количеството и изследванията които трябва да извършат в лабораторията.

4. Консервиране на водата 

- на всеки литър вода(проба) се прибавя 1 mll формалин,ако водата е консервирана това се споменава в придружителното писмо.

5. Органолектични свойства на водата

а) температурата на водата-използва се термометър и изследването се извършва на място на водоизточника от където вземаме проба

б) определяме прозрачност на водата 

1 вариант:

- Използва се бял (емайлиран) диск с диаметър 20 сm закрепен на дръжка на която са разграфени сантиметри и метри. Потапяме диска във водата и засичаме дълбочината на която го загубваме от погледа си. Колкото водата е по-прозрачна, толкова на по-голяма дълбочина загубваме диска от погледа си.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.