Романтизмът като направление в културата и литературата

Романтизмът е направление в литературата и изкуството от края на 17 в. и началота на 19 в. Предпоставките за появата му се свързват с наложените от Класицизма и Просвещението норми, според които обществените и гражданските ангажименти са по-важни от личните желания. Романтицмът е бунт срещу еснафския модел на съществуване. Млади хора, аристократи по дух, високо образовани, с различни изисквания към себе си и света отхвърлят естетиката на Класицизма и Просвещението. Напавлението се изгражда най-напред в град Йена, Германия през 1797 година. Изразява стремеж към свободата на личността, страданието от несъответствието между идеал и сациална действителност, проявява интерес към националното минало. Появява се като отзвук на големите събития след Френската революция и разпадането на феодалната система. По-важни събития по времето на романтизма са въздигането и управлението на Наполион във Франция и въстанието на декабристите в Русия през 1825 година. Тези събития повлияват върху идеала за живот на хората от онези времена.      

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.