Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада"

Макар и създадена в началото на литературното творчество, поемата „Илиада” е съвършеното произведение, което векове наред поражда възхищение в читателите. Омировата поема се характеризира със симетричност, кръговост и двупластовост. Важно място в поемата заема първа песен. Тя не е само завръзка на сюжета и запознаване с героите, а и основа за изграждане на едно съвършено литературно произведение. Гневът на Ахил е основна движеща сила в поемата. Още в началото е застъпена за гнева на Ахил. Първа песен е експозицията на цялата творба. В нея се съдържа завръзката на сюжета. Всичко се завърта около свадата между Ахил и Агамемнон. Микенският цяр е властен и чрез тази си власт се опитва да запази своето достойнство, като потъпква това на Ахил. Агамамнон отнема пленницата на Пелеевия син и по този начин накърнява честта му. Ето от това незачитане на човешките права на Ахил разпалват гнева му. Всъщност Ахил не е само централен герой на поемата. В неговия образ са вплетени няколко представи за човека. Най-ранна е митологичната. Фактът, че е син на морската богиня Тетида и цар Пелей го прави различен от другите. Огнени белези има в цялото изображение на Ахил. Синът на Тетида притежава свръхчовешка енергия, която прераства в разрушителна стихия. Ахил се противопоставя на принципа плячката от завладените градове да се разделя според ранга на участниците в битките и защитава идеята плячката да се раздела според заслугите на войните. Освен тези черти се разглеждат и други. Въпреки силната и мъжествена външност Ахил е все още сълзливо дете, което тича при майка си за помощ. В сълзи отиде Ахил надалеч от другари и седна Сам на брега белопенест, загледан в морето безкрайно, две ръце вдигна и майка си почна да моли горещо… Дружбата на Ахил и Патрокъл е символ на привързаност и обич. Наблюдават се черти на зрялост. Той е загрижен за бойните си другари и затова праща Патрокъл при ранените. Агамемнон е богоопределеният и избран водач на ахейците. За да предпази войните си той е готов да върне наградата си, да смили гнева си и да не упорства. Той поставя колектива и колективното благо пред разправията с Ахил. В неговия характер също се наблюдава първична стихийност. Той е алчен и жесток. За да запази егото си непотъпкано, накърнява това на Ахил. Царят на Микена е физически силен и красив, но в същото време е и коварен и користен. След битки той взима най-голямата плячка, дори това да означава да остави някой смел войн без награда. Откъдето и да се погледне владетелят на ахейците е надменен и отмъстителен. Свадата между Ахил и Агамемнон се развива в първа песен от „Илиада”. Агамемнон докарва на ахейските войски големи неприятности със своята гордост. Той не желае да върне Хризейда и бог Аполон наказва лагера му със своите „смъртоносни стрели”. Когато Ахил разбира, Агамемнон е принуден да върне наградата си. Микенският цар потъпква честта на Ахил като отнема неговата награда. Свадата между двамата е нагледен пример за властта на Агамемнон. Тази власт става още по-внушителна, когато е упражнена публично. Ако Ахил преклони глава, Агамемнон ще бъде съумял да укроти най-смелия между ахейците. За напред никой не би дръзнал да се противопостави на царя. Ахил е наранен и неговата реакция е напълно естествена. Той е готов да нападне ахейския владетел, но богинята Атина Палада успява да го убеди, че с оръжие няма да постигне много. Ахил вместо със сила започва да напада Агамемнон с обидни думи. Само най-смелият сред ахейците казва това, което мнозина си мислят, но не могат да изрекат. Той казва на царя, че е алчен, че взима най-голямата плячка, без дори да е бие, че само раздава заповеди в лагера. Ако обобщим наблюденията за Ахил ще разберем, че пред нас се изправя една многообразна личност. В неговия образ се вплитат смелост и увлечение от битката, уважение на бащата и отечеството. В Омировия епос Ахил е идеалния образ на герой. В поемата „Илиада” се изтъква темата за гнева. Гневът на ахейските войни ги кара да влизат в битката. Гневът е движещата сила на цялата торба.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.