"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура)

„Юноша” – проследява духовната биография на личността, съзряването за избора, който осмисля съществуването /да се постави в Ботевата традиция/

 - заглавието – гранично време между детството и зрелостта, гранична ситуация на избора, очертава сблъсъка на романтичните, младежки наивните очаквания, очертава хоризонт на емоционално въздействие, който търпи промяна в творбата

- композицията – кръгова/рондо/ - затваря света на Аза между блаженото неведение и познанието, между въпросите и отговорите за щастието, за постигнатата социална и емоционална зрелост на индивида§

- поантата – последното четиристишие – извежда основната идея – за намерения смисъл на съществуването – в действеното отношение към живота и света, в сливането с множеството на обречените братя, в саможертвения порив за съграждането на нов свят/близост с Ботев и Дебелянов/

- лирическият сюжет – проследява Пътя на Аза от младежките илюзии през познанието за страданието на човеците до направения екзистенциален избор

- основни мотиви:

 • за наивността и младежките илюзии 
 • за срещата с несправедливата и жестока реалност
 • за страданието като резултат от социалната неравнопоставеност на човеците /”оковани от Златний телец”, „злодей непознат”, „облаци злоба и демонска стръв”, „златолуспест гигант”, „черна сянка”/
 • за познанието като път към просветлението и постигането на социална зрелост /мотивът за слепотата и проглеждането „аз видях”,”аз го зърнах”/
 • за социалното съпричастие /”мойте братя”, „залюбен в тълпите”/
 • за революцията като разрушение и ново сътворение на света, реализация на утопията за справедлив свят на братството и обичта
 • за саможертвата като постигане на отнетата смисленост на живота, като щастие /”без да питам защо съм роден…., ще знам за какво да умра”/

 

- художествени образи:

 • символични: зора, ябълков цвят, колесница от лунни лъчи – елементи от символистичната естетика
 • митологични /библейски/ - персонификации на злото и страданието, на робството, носят познание за трагичната орис на човека – Златний телец, трънен венец, златолуспест гигант, робски керван, раззинали бездни и др. Библиогемата за ада и рая, за спасителния път, за Апокалипсиса
 • означения на революцията като промяна на света – огнена символика, природен трус, стихия, апокалиптични видения: пожари, железни слова, пир непознат, гръм, барикаден пожар

- форма на лирически изказ – 1л.ед.ч. – съкровеност на достигнатите прозрения и акцент върху личния избор

- художествени изразни средства: образи символи – митологична и библейска символика /Златний, телец, трънен венец, керван, злодей, черна сянка и др./; универсални – зора, лъчи, ябълков цвят; пресемантизирани – ураган, пожари, железни слова, нова зора; метафори, инверсия, епитети

- теми за интерпретация:

 • Пътят от младежката наивност до социалната зрелост
 • Духовната биография на лирическия човек
 • Познание и просветление в „Юноша”

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.