Как да се представим на немски език

Имена/спрежение на глаголи

В немския език всички съществителни се пишат с главна буква.

Ich heiße Andrey. - Аз се казвам Андрей.

Ich - Аз

heißen - Казвам се

По-горе в изречението "Ich heiße Andrey" глагола heißen e без n заради спрежението му.В немския език глаголите се спрягат подобно на българския:

Аз се казвам

Ти се казваш

Той, тя, то се казва

На немски глаголите завършват на "en". За да ги спрягате трябва да замените "en" с съответното му окончание:

Пример:

Спрежение на глагола wohnen(живея):

Ich wohne

Du wohnst

Er, Sie, Es wohnt

 

Du - Ти

Er - Той

Sie - Тя

Es - То

wohnen - живея

Има глаголи които са неправилни които се спрягат неправилно и се помнят наизуст - sprechen(Говоря):

Ich spreche

Du sprichst

Er, Sie, Es spricht

Глагола heißen без окончание завършва на ß, затова формите за второ и трето лице са еднакви:

Ich heiße

Du heißt

Er, Sie, Es heißt

Затова ако искаме да кажем Той се казва Андрей - Er heißt Andrey.

Глаголиte които без окончание завършват на "t" са по-специфични и към тях трябва да се добави "е" във второ и трето лице - Unterrichten(Преподавам) :

Ich unterrichte

Du unterrichtest

Er, Sie, Es unterrichtet

Глаголът съм(sein) се спряга неправилно и трябва да се запомни наизуст:

Ich bin

Du bist

Er,Sie,Es ist

 

След като можете да спрягате глаголи ви трябват малко думи за да можете да дадете  представите основна информация.

Примерно представяне

Hallo. Ich heiße Andrey. Ich bin Schüler. Ich lerne Deutsch. Ich wohne in Plovdiv, in der Nähe von Sofia.

Съществителните се помнят с определителен член - той показва рода и числото на съществителното:

der - мъжки род

die - женски род

das - среден род

 

Започваме да превеждаме всичко едно по едно:

Hallo - Здравей

Ich heiße Andrey - Казвам се Андрей

der Schüler - Ученик

lernen - уча

Deutsch - немски

wohnen - живея

in - в

in der Nähe von - в близост до

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.