Образът на старобългарския творец в "Азбучна молитва" - интерпретативен текст

  Азбучна молитва е първото произведение от старобългарската литература, което е написано в стихотворна форма. Предполагаемият автор на тази творба е Константин Преславски. За това можем да съдим по начина, по който е написана. Той продължава делото на светите братя Кирил и Методий.

  В "Азбучна молитва", авторът описва словото, като път към спасението, защото точно словото укрепва вярата на хората.

  Словото е връзката между хората и Бога. Без него нямаше да цари мир и разбирателство на Земята, затова лирическия говорител моли троичния Бог за "изобилно слово":

Но сега дай ми изобилно слово,

отче, сине и пресветий душе...

  Словото е универсална ценност за всеки един народ. То въплъщава идеята за културно и духовно израстване на хората и ги отличава от другите народи.

  В "Азбучна молитва", словото не е просто молитва към Бога, то е и начин за общуване между хората и Всевишния.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.