Обща характеристика на Ботевите творби

Христо Ботев твори преди Освобождението. Първата му стихосбирка е със заглавие "Песни и стихотворения от Ботева и Стамболова". Тя е единствената, която Ботев издава приживе. Написва 20 стихотворения, много публицистични статии и фейлетони. 

"Майце си" е първата печатана Ботева творба. 

Цялото му творчество е ориентирано към късното Възраждане. Основна тема в творбите му е темата за свободата и нейното постигане в личен и обществен план.

Основната идея в творчеството на Ботев е да се осмисли новото време и неговите ценности, и да се реализира личностната преориентация на човека от родовия космос към универсалната ценностна система.

Висшата цел е изразена в думите: 

"Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира"

Всички Ботеви текстове са ориентирани в посока робство-свобода.

Основни конфликти:

 • личност-общество
 • робство-свобода

Основни образи в творбите на Ботев:

 • образът на лирическия Аз - борец за лична и социална, национална свобода
 • образът на народа - в началото той е неразбиращ, приел е робството за своя участ и съдба; носещ кръста; нуждаещ се от личности, които да го поведат към пътя към свободата; Постепенно осмисля ролята на бореца за свобода, приема саможертвата му, страда за загубата му и го пази в паметта си;

Образи от родовия свят: майката, бащата, брата, сестрата, либето

 • образът на майката: тя е носител на родовите ценности; пред нея лирическият Аз се изповядва; на нея той разчита да предаде ценностите за живота на неговите братя невръстни: "кажи майко да помнят..."; очаква от нея разбиране, защото любовта и е пътя към приемането на избора му;
 • образът на братята и сестрата: те са неговите връстници. Живеят в същата реалност и затова трябва да имат същите цели и да вървят по същия път;
 • образът на либето: то трябва да разбере героя и да поеме по неговия път; да му бъде другар в борбата;
 • образът на другарите: от състояние на неразбиране (ярко изразено в "Майце си"), те постепенно преминават в сарапници, участници в борбата, в хора, които имат същите цели и преследват същия идеал (ярко изразено в "На Прощаване")

Отрицателни образи

 • образът на поробителите - те биват политически и социални; 
 • образът на лъжепатриотите ( попове, учители, и всички онези, които карат народа да търпи робството до края на живота си) - ярко изразено в "Политическа зима"

Образи-символи

 •  на Отечеството
 • на Балкана
 • на бесилото
 • на кръста
 • на полето
 • на робската земя
 • на гората

Високото пространство (напр. Балкана) е свързано със свободата/борбата. Ниското пространство е свързано с робството. Има изграждане на топоси.

Основни мотиви в Ботевите творби

 • за рода и родовия космос ( подредено, хармонично пространство, в което живее родовият човек); 
 • за пътя (ценностната система на промяната се реализира чрез пътя)
 • за дома (първоначално е свързан с родовия свят, след това се разширява- с Родината, Балкана)
 • за песента (естетизира посланието, което трябва да стигне до човека; изгражда естетическия модел за красиво и грозно, трагично и комично, драматично, героично - широко застъпен в "До моето първо либе", "Хаджи Димитър")
 • за свободата (свързана е с правото на личен избор, което постепенно прераства във висша ценност, прави задължението да се бориш за нея и да отдадеш живота си за постигането и)
 • за смъртта (много важен мотив в Ботевата поезия; чрез нея се определя новият естетически модел на поведение; възприема се като път към безсмъртието, начин да останеш в паметта на народа чрез саможертвата, която си извършил)

Нов естетически модел - свободния човек (в избора си), който е готов да отдаде живота си за свободата на народа си. 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.