Членуване в българския език - упражнение

Оградете правилния отговор:

 1. Умният/я не можеш да излъжеш лесно.
 2. Площадът/а се мие всеки ден от работникът/а .
 3. Проблема/ът със земята заселника/ът решава със замах.
 4. Буреносният/я облак остана точният/я показател на ураганът/а.
 5. Побелелия/ят мъж се оказа поетът/а, когото чакахме.
 6. Костюма/ът е почистен от шивача/ът.
 7. Какво може да направи врагът/а, ако приятелят/я е сърдечен?
 8. Огнярят/ът запали пеща/та.
 9. Завистта/а погубва човека/ът.
 10. Младия/ят американец беше първият/я в състезанието и победи най-големият/я си конкурент през годините.
 11. Пролетта/а е любимият/я сезон на моят/я баща.
 12. Изискванията към преводачът/а са много стриктни, за да стане преводът/а точен.
 13. Восъкът/а от свеща/та изцапа скрина/ът.
 14. Йовков разкрива нравствеността/а на българският/я селянин чрез образа/ът на Моканина/ът.
 15. Иван Силния/ят отново стана победителят/я в турнирът/а, организиран на селският/я площад.

 

ОТГОВОРИ:

 1. Умния
 2. Площадът, работника
 3. Проблема, заселникът
 4. Буреносният, точният, урагана
 5. Побелелият, поетът
 6. Костюмът, шивача
 7. врагът, приятелят
 8. Огнярят, пещта
 9. Завистта, човека
 10. Младият, първият, най-големия
 11. Пролетта, любимият, моя
 12. преводача, преводът
 13. Восъкът, свещта, скрина
 14. нравствеността, българския, образа, Моканина
 15. Силния, победителят, турнира, селския

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.