Теореми за еднакви триъгълници

Раздел 4 – Еднакви ∆ -ци

 

O  Еднакви триъгълници – Два триъгълника, които имат съответно равни страни и съответно равни ъгли, се наричат еднакви.

<A = <A1              AB = A1B
<B = <B1       и     AC = A1C1        , то ∆ АВС ≡ ∆ А1В1С1
<C = <C1               BC = B1C1

T       признак Първи признак – Ако две страни и ъгъл между тях, са съответно равни на други две страни и ъгъл между тях от друг триъгълник, то двата триъгълника са еднакви.

T       признак Втори признак – Ако една страна и два прилежащи ъгъла на един триъгълник са съответно равни на страна и два прилежащи ъгъла, то двата триъгълника са еднакви.

Основна задача – Ако два триъгълника са еднакви – СМ = С1М1
                                                                                     СН = С1Н1

                                                                                     СL = С1L1

 

Равнобедрен триъгълник:

О Равнобедрен триъгълник – триъгълник, на който две от страните са равни, се нарича равнобедрен.

 

T       свойство В равнобедрения триъгълник ъглите при основата са равни

 CA=CB => ∆ ABC е равнобедрен.

T       признак Ако в един триъгълник два от ъглите са равни, то той е равнобедрен.

T       В триъгълник срещу равни страни лежат равни ъгли и срещу равни ъгли лежат равни страни-

T       Ъгълът при основата на равнобедрен триъгълник е остър.

Равностранен триъгълник

 

О Равностранен триъгълник – триъгълник, на който и трите страни са равни.

 

T       свойство  В равностранния триъгълник и трите ъгъла са равни на 60 º

T       признак   Ако в триъгълник трите ъгъла са равни, той е равностранен.

 

 

Симетрала на отсечка

О Правата, каято е перпендикулярна на дадена отсечка и минава през средата и, се нарича симетрала на тази отсечка.

T       Всяка точка от симетралата на дадена отсечка е на равни разстояния от краищата на отсечката.

T       Всяка точка, която е на равни разстояния от краищата на дадена отсечка, лежи на симетралата на тази отсечка.

T       признак Трети признак за еднаквост на триъгълници – Ако от трите страни на един триъгълник са съответно равни на трите страни на друг триъгълник, то двата триъгълника са еднакви.

 

 

 

 

 

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.