Медийни жанрове

Разговори по въпроси от всекидневието...

Разговорен текст

Отговаря на нуждети на неофициалното всекидневно общуване с роднини, приятели, близки и пр.

Урочна статия, статия или книга по научен проблем, съчинение разсъждение по неучен проблем ...

Научен текст

Представя еднозначно и непротиворечиво сведения за предмети, явления и процеси

Стихотворение, разказ, роман ...

Художествен текст

Въздейства естетически върху въображението и чувствата на читателя

Репортаж, интервю, информационна бележка, публицистична статия...

Медиен (публицистичен) текст

Съдейства за създаване и развиване на обществено мнение по социално значими проблеми

 

Медийните текстове:

 • Осведомяват - информативна функция
 • Коментират - коментарна функция
 • Подтикват към действие - апелативна (призив за помощ, съдействие) функция
 • Влияят върху чувствата и въображението - експресивна (изразителна) функция
 • Развличат - развлекателна функция

С медийния текст се отговаря на въпросите:

 • Какво се слува?
 • Кога се случва?
 • Къде се случва?
 • Кои са участниците в общуването?
 • Какъв е видът на общуване?

Репортаж и интервю - медийни текстове, в които водеща функция е информативната.

Видове медийни текстове

Видове медийни текстове са:

 • Репортаж
 • Интервю
 • Информационна бележка
 • Публицистична статия

Репортаж - медиен жанр отличаващ се със:

 • актуалност
 • образност
 • емоционалност

Интервю:

 • осъществява се в единство информативната и въздействащата функция
 • използва се диалогична форма на общуване между интервюиращите и интервюиращия

Информационна бележка:

 • Съобщава се факти като новина, които са актуални и значими за широк кръг от хора
 • Новината се представя обективно и лаконично
 • Вниманието се насочва към въпросите Къде? Кога? Кои участват в случката? Какво се случва?
 • Информативната функция се осъществява чрез употреба на думи с пряко значениеи на разказни средства.

В публицистичната статия:

 • Се коментира актуален проблем
 • Се изразява оценка на фактите
 • Изказът е експресивен
 • Срещат се термини от различни сфери на общуване

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.