Предлози за време в немския език / Die Präpositionen in temporaler Bedeutung

um + Akk. (в, за точен час)

Der Film beginnt um 18 Uhr. Филма започва в 18 часа.

an + Dativ (в, за ден)

Am Freitag gehen wir ins Theater. Във втроник ние ще ходим на тетър.

in + Dativ (в,през, след)

In der Pause spielen wir Fußball. През междучасието ние играем футбол.

Im Sommer haben wir Ferien. През лятото ние сме на ваканция.

Ich komme in einer Stunde zurück. Ще се върна в час.

nach + Dativ (след)

Nach dem Konzert gehen ins Cafe. След концерта ще отида на кафе.

seit (от) + Dativ

Seit fünf Jahre wohnen wir in Varna. От пет години живеем във Варна.

vor (преди) + Dativ

Frank war von einem Monat in Sofia. Преди един месец Франк живееше в София.

bis / zu (до) + Dativ (само bis - Akk.)

Wir bleiben bis 12 Uhr da. Ние ще останем до 12 часа.

Wir bleiben bis (zum) Sontag da. Ние ще останем до събота.

Wir bleiben bis zum Abend da. Ние ще останем до вечерта.

von .. bis (от .. до) + Dativ

Ich bin von 8 bis 14 Uhr in der Schule. Аз съм от 8 до 14 часа на училище.

Opa ist vom Frühling bis zum Herbst auf dem Lande. Дядо е от пролетта до есента в провинцията.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.