Изкуствени торове

Чрез торенето с минерални торове се увеличават запасите на хранителни вещества в почвата. В зависимост от хранителните елементи, които съдържат, минералните торове се разделят на азотни, фосфорни и калиеви.

Азотни торове

Според агрегатното състояние азотните торове разделят на твърди и течни.

1.Твърди азотни торове

У нас от твърдите азотни торове най-широко се използват амониевата селитра, карбамидът и амониевият сулфат.

А) Амониев нитрат (амониева селитра)

Съдържа 33-34% азот и представлява водо-разтворима кристална сол с бял или слабожълт цвят.

Б) Карбамид

От амоняк и въглероден двуокис се получава амониев карбамат.

Амониевия карбамат се разпада до карбамид и вода.

Карбамидът съдържа 46% азот и техническият продукт е бял или жълт и лесно разтворим във вода.Използва се предимно за предсеитбено торене.

В) Амониев сулфат

Амониевият сулфат съдържа около 20% азот и има сивкав или жълтеникав цвят, с добра разтворимост.

2. Течни азотни торове

Основното им предимство пред твърдите азотни торове е, че азотът в тях е в разтворена форма и в амониева форма.

Фосфорни торове

В практиката у нас се използват фосфорни торове, чийто фосфор е разтворим във вода.

Калиеви торове

Суровите калиеви соли са основните източници за промишлено получаване на калиеви торове.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.