Какви чувства и мисли вълнуват Иван Вазов в лирическия увод на одата "Опълченците на Шипка"

Епохално по своето значение събитие вдъхновява Иван Вазов за създаването на одата "Опълченците на Шипка" – решаващия за изхода на освободителната война  бой за зашита на старопланинския проход.

Историческият връх Шипка е превърнат във внушителен художествен образ – символ на борбата, свободата и България. От мрака и величието на миналото, през настоящето към бъдните поколения – образът на върха покорява с величието на подвига, свързан с нея.

Чувствата, които вълнуват Иван Вазов в лирическия увод на одата са противоречиви – възмущение, гняв, болка от несправедливите и недостойни обвинения, възторг, преклонение и възхищение от безпримерния подвиг на българските опълченци. Одата впечатлява с богатата образност, постигнатата чрез изразни средства – характерни за Вазовия поетически изказ.

Лирическото встъпление е осъществено от поета оригинално, посредством теза – антитеза, като тезата заема 12, а антитезата 16 стиха. Стиховете в него са обединени от основното противопоставяне "срам-гордост".

Авторовите чувства на срам, обида, огорчение, преминават през скрития протест и гняв, за да достигнат до истинската възхвала и преклонение при спомена за легендарния връх.

В лирическия увод поетът влиза в спор с всички хулители и клеветници, които подържат оскърбяващата националното ни достойнство теза, че българите са получили свободата си даром: "нека таз свобода да ни бъде дар!" Още в лирическия увод на одата се разгръща един гигантски сблъсък между "спомен люти от дни на позор" и "едно име, що вечно живее". 28-те стиха, изграждащи увода, са изпяти от поета на един дъх. Няма исторически документи и свидетелства, които представят в такава мрачна картина историята на българите. Вазов съзнателно се стреми към пълно, крайно, безапелационно отрицание от позицията на охулителите на българското. Приема условно позорните твърдения, които свързват робството със срама и позора. От дългите векове на покорство, безлично смирение и безропотно послушание.

Нека носим и още срама по челото,

синила от бича, следи от теглото.

И постига художествената си задача – чрез позицията на хулителите, той поставя в съзнанието на читателя начало на вълнение, на смесени чувства, които се раждат от една внушителна образност.

Осемкратната употреба на анафората "Нека" подобно на заклинание сякаш насочва вниманието на съвременниците и поколенията към низкото, недостойното, небългарското. Обвиненията прозвучават драматично и страшно. Анафората "Нека" в съчетание с изразите "срама по челото", "синела от бита", все още дава някакво основание за робски хомот. Но при "спомен люти" сравнението "да висне как облак", призоваването на цялата вселена в лицето на "историята, века" все повече отнемат правото на българина -  за самочувствие "Нека е трагично името ни, нека" насочва без пощада към исторически факти и имена, пряко свързани с мрака, с историята и душевността на българина. Те пораждат отрицанието на световната общественост към поробените. Няма по-голямо обвинение от отправеното чрез стиха: "Нека таз свобода да ни бъде дар."  Този стих от увода на одата достига крайната степен на унищожителната за националното ни самочувствие низходяща градация.

Събитията и вековете на срам и унижение от нашата история, поетът представя чрез символи: "бич, окови, хомот". Две имена: Беласица стара и новий Батак – най-трагичните в многолетната ни история огласят текстовото пространство на лирическия увод.

Иван Вазов гордо и с достойнство отхвърля обвиненията, доказва тяхната несъстоятелност и несправедливост. И като птица-феникс от тази оригинална Вазовски представа в контрастна форма прозвучава последното ударно: "Нека" в непосредствено съчетание с противоположния съюз "НО!" в следващото изречение. Лирическото начало взема своеобразен връх. Допринася за изграждането на образа на онова нещо – ново, славно, известно на всички ни, но основателно неназовано все още. Няма българин, в чийто съзнание да не се раждат гордостта и вълнението от назоваването на само характеристика на подвига, извършен на Шипка. Чрез използването на контраста като композиционен похват противопоставянето  на позорните страници в националната ни история и величието на подвига на Шипка, Вазов ни убеждава, че българската доблест и чест не е унищожена, че е съхранен величавия, народностен дух, че драмата на един народ е родила новия бунт, неговата съпротива, подвига му.

Присъствието на легендарния връх Шипка – символ на величието и безсмъртието на българския национален дух в родната ни история, излива позорния спомен за унизителното робство, защото няма по-достойна свобода от онази, спечелена със скъпи и свидни жертви.

Особено внушително е сравнението на българската Шипка с Термопилите – едно име "ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично". Родолюбецът Вазов ни убеждава, че героичните събития в световната история си приличат, че славни битки е имало винаги, че нашия национален подвиг на връх Шипка е важен момент от борческата история на човека. Легендарният връх – символ на величието и безсмъртието на българския национален дух излива позорния спомен за унизителното робство “и на клетвата строшават зъба”.

Легендарният връх Шипка е онази духовна висота, на която българинът извисява своя морален ръст и доказва на света, че и след 500 години робство, един човек може да съхрани своята неизкоренима жилавост и своята жажда за свобода.

Лирическият увод ни подготвя да разберем и осмислим героизма на шепата опълченци, утвърдили завинаги националната ни памет, името на един връх, станал "на безсмъртен подвиг паметник огромен".

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.