Азия (тест)

1. Къде се намира изследовател, изпратил следните кординати: 26° 04' и.д. и 39° 05' с.ш. ?

а) на нос Бабабурну

б) на нос Челюскин

в) на нос Дежньов

г) на нос Пиай

 

2. Бреговата линия на Азия е:

а) слабо разчленена, без големи острови и полуострови;

б) слабо разчленена с големи острови и полуострови;

в) силно разчленена на север и слабо разчленена на юг;

г) силно разчленена на юг и слабо разчленена на изток.

 

3. Кой от посочените пътешественици има най-голям принос за изследването на Централна Азия?

a) Семьон Дежньов

б) Фернандо Магелан

в) Николай Пржевалски

г) Едмънд Хилари

 

4. Какво отличава произхода на Азия от произхода на Северна Америка?

а) Включва части от Лавразия;

б) Включва части от Гондвана;

в) Периферните части са активни зони; 

г) Вулканите и земетресенията са фактор за формиране на съвременния релеф.

 

5. Открийте ГРЕШНИЯ отговор и го оградете. Релефът на Азия се отличава с:

а) голяма среднонадморска височина;

б) малка вертикална разчлененост;

в) голямо разнообразие на релефни форми;

г) променящ се облик в гъстонаселените региони и в регионите с активна стоанска дейност.

 

6. Кравата е свещенно животно за:

а) китайците;

б) монголците;

в) индусите;

г) арабите.

 

7. По релефни форми Азия се разделя на … части.

а) три;

б) четири;

в) пет;

г) шест.

 

8. Коя е столицата на Китай?

а) Китай;

б) Токио;

в) Шанхай;

г) Пекин.

 

9. Кое от изброените животни е от "Уникалните животни на Азия"?

а) котки;

б) колибри;

в) панда;

г) зубър.

 

10. Икономически най-развит регион в Азия е:

А) Западна Азия;

б) Източна Азия;

в) Централна Азия;

г) Южна Азия.

 

11. Най-големият полуостров е:

а) Арабия;

б) Индостан;

в) Индокитай;

г) Мала Азия.

 

12. Китаецът спада към … раса.

а) европеидна;

б) монголоидна;

в) смесена;

г) негроидна.

 

Отговори

1 - а; 2 - б; 3 - в; 4 - б; 5 - б; 6 - в; 7 - в; 8 - г; 9 - в; 10 - б; 11 - а; 12 - б.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.