Бизнес план

1.Съшност
Планът е документ на фирмата за защитата на искани кредити и за ефективното развитие на фирмата в условията на пазарно стопанство.
Бизнес планът е необходи документ,който ни позволява реално да определим какви са нашите възможности за бизнес успехи. Бизнес плана е писмен документ предлагащ необходимата информация за целите и задачите на фирмата,които трябва да бъдат постигнати.

2. Роля и задачи на бизнес плана
Той е ръководство и основен инструмент за развитие на фирмата-той е деловата програма на фирмата.Той е ориентир за управленския екип,защото определя задачите.Основно е търговски и финансов докмент.Определя приходите и разходите на фирмата.Бизнес плана е лицето на фирмата,защото в него се описва предмета на фирмата.Често е с инестиционна насоченост,защото определя какви инвестиции са необходими.

3. Видове планове:
а/ според хоризонта на планиране определяме:
-дългосрочен план – от 3 до 5 г.
-средносрочни –от 1 да 3 г.
-краткосрочни – до 1г

б/ според целите имаме планове
-за нвеститори
-за европейски програми
-за кредитиране

4. Обхват на бизнес план
І раздел - иновации
ІІ-маркетинг
ІІІ-производствена програма
ІV- инвестиционен раздел
V-материално стопансто
VІ-персонал
VІІ-финансов план - планиране на разходи, приходи, цени, печалба и др.

5. Особености в бизнес план
-да има обвързаност между разделите
-да има челни постижения
-желателно е да има цитиране на стандарти и нормативи

Бизнес планът ни дава представа какво количество продукция може да произеждаме,от което определяме како количество да продаваме,с какви раходи да го направим,на каква цена да продадем продукта а да получим желаната печалба.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.