Тест по математика за 4 клас

Задачи 1-7 са изчислителни, като за верния отговор на всяка се присъждат по 2 точки.
1. Цифрата на десетиците в числото 193 453 е: ...................

2. Кое от числата 20 342, 34 209 и 90 876 е най-малко? .................

3. Разликата 1002 - 304 е равна на: ....................

4. Сборът 4058 + 3261 е равен на: ...............

5. В едно училище има 43 учители, заплатата на всеки един от които е 350 лв. Колко лева отделя всеки месец училището за заплати на учителите си? ..............

6. Частното 336 699 : 33 е равно на: ..............

7. Частното 57076 : 19 е: ...............

Задачи 8-14 са теоритични, като за верния отговор на всяка се присъждат по 3 точки.

8. Колко градуса най-малко трябва да е голям един ъгъл, за да бъде тъп? .............

9. На колко е равно лицето на квадрат със страна 3 сантиметра? ..............

10. Как се отбелязва величината скорост в задача от движение? ..............

11. Колко остри ъгъла трябва да има един триъгълник, за да бъде остроъгълен? ...............

12. На колко градуса е равен правият ъгъл? ..............

13. Колко страни има квадратът и какви са помежду си те? .................

14. Как се намира обиколка на равностранен триъгълник? ...............

Задача 15 е предназначена за ученици, с подчертан интерес към по-задълбочено изучаване на математика, за вярни отговор и обосновка се присъждат 4 точки.

15. Какво е харектерно за ъглите при основата на тъпоъгълен триъгълник? ...............

Задачи 16 - 20 са за изписване и носят по 5 точки.

16. Фермер има 3 лехи с по 9 колчета домати, 3 лехи с по 13 колчета зелен фасул и 3 лехи с по 19 колчета краставици. Колко колчета трябва да издялка фермерът, за да бъде сигурен, че ще му стигнат точно?
.....................................................................

17. Нина има 50 яйца, като иска да боядиса по еднакъв брой яйца във всяка боя. По колко яйца трябва да боядисва в един и същи цвят Нина, ако има 5 различни цвята боя?
.....................................................................

18. Кола се движи от град А към град В. Каква е скоростта и, ако за 4 часа е изминала 240км.?
.....................................................................

19. На танцова забава присъстват ученици от 4 а и 4 б клас. Колко ученици има на забавата, ако знаем, че учениците от 4 а клас са със 7 повече от тези в 4 б клас, а учениците от 4 б клас са 19?
.....................................................................

20. В магазин за мебели има общо 20 пейки и маси. Ако знаем че пейките и масите са еднакъв брой, и една пейка струва 80лв., а една маса с 20лв. повече, то колко лева са необходими на фирма за партита, ако иска да закупи всички пейки и маси?
.....................................................................


Отговори:
1- 5
2- 20 342
3- 698
4- 7319
5- 15 150
6- 10 203
7- 3 004
8- 91
9- 9 кв.см.
10- v
11- 2
12- 90
13- 4, равни
14- Р=3а
15- ъглите при основата са остри
16- 3(9+13+19)=123 колчета общо
17- 50:5=10 яйца от всеки цвят
18- S=v.t => 240=4.х; х=60км/ч.
19- 19+ (19+7)= 19+ 26= 45 ученици
20- 20:2= 10 пейки и 10 маси
10 (80+ (80+20))= 10.180= 1 800лв.

Скала:
общ брой точки: 64
Слаб 2- до 31 т-ки
Среден 3- 31 до 38
Добър 4 - 39 до 47
Мн.добър 5- 48 до 58
Отличен- 59 до 64

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.