САЩ при Републиканците

1.Завръщането на републиканците
Европа след войната е в пълна разрухаи САЩ се превръщат в неин кредитор.Продължава бурното развитир на американската икономика. Американците, обаче е са готви за ролята си на лидер в следвоенния свят.Изолационната система е водещ и в мисленето и във външната политика.За запазване на приоритета и благоденствието са приети емиграционни закони ограничаващи навлизането на чужденци, глсува се и 18-тата поправка на конституцията, с която се забранява производството, търговията и употреба на спиртни напитки."Сухият режим", обаче е предизвикателствo към закоността, защото създава възможност за развитие на организираната престъпност.20-те години са време на управление на републикански администрации.Първо тази на Уоран Хардинг, след това на Калвин Кулидж и на края на Хърбърт Хувър.
2. Външно политически дилеми
САЩ издигат изолационизма като официална политика, но са принудени от обстоятелствата инцидентно да се намесят за решаване на световните проблеми: Рурската криза, плановете на американските банкери Чарлз Доуз и Оуен
Йънг . На Вашингтонската конференция САЩ успява да ограничът Японските апетити. Засилва се американското присъствие в Китай.Латинска Америка се разглежда као закон на изключителен приоритет - доктрината Мънром.
3.Благоденствието
Икономическия подем променя и американския начин на живот. Всяко семейство се сдобива с автомобил и то предимно лесно достъпния Ford модел Т. В дома навлизат битовите електро-уреди.Обществото живее с нарастващ потребителски апетит.Благоденствието намира израз и във факта, че САЩ вече дават 48% от световното производство.
4. Проблемите
Америка живее в епохата на благоденствието, но Европа и останалия свят изживяват сериозни икономически проблеми.Проивеждането на американската промишленост все по-трудно намират реализация.Аграрния сектор, къдетолипсват доста капитали не може да посраещне предизвикателствата. Нарастващото потребление и ограничения финансов ресурс карат американците да купуват на кредит. т.е. с бъдещи пари.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.