Работа с JavaScript - обект String() - методи

ОБЕКТ STRING


String() - осигурява възможност за обработка на низове (текст) - КОНСТРУКТОР
За да се използват методите на String() е необходимо да се създаде променлива, която да бъде инстанция на обекта.
variableString = new String();
variableString = "Working with JavaScript ... PLEASURE!"


или
variableString = new String("Working with JavaScript ... PLEASURE!");

Основни методи (функции) на обекта:


 • toLowerCase() - преобразува зададеният низ в малки буви
 • toUpperCase() - преобразува зададеният низ в главни букви
 • substring(начало) - прави копие от даден низ, започвайки от "начало" (позиция) и стигайки до края на низа
 • substring(начало, край) - прави копие от даден низ, започвайки от "начало" (позиция) и стигайки до "край" (позиция)
 • split(знак_за_разделяне) - разделя даденият низ на няколко подниза, в зависимост от това, колко пъти ще срещне знак_за_разделяне - резултатът се връща в масив от низове
 • charAt(позиция) - връща знака, намиращ се на "позиция" (цяло число)
 • charCodeAt(позиция) - връща кода на знака, намиращ се на "позиция"
 • indexOf(търсен_низ) - връща позицията на първото срещане на търсеният низ (ако не се среща - връща 1)
 • lastIndexOf(търсен_низ) - връща позицията на последното срещане на търсеният низ (ако не се среща - връща 1)


  ПРИМЕРИ

  ...
  document.write("Some tests: "+variableString.toUpperCase()+"<br>");
  document.write("Some tests: "+variableString.toLowerCase());

  ...
  ==>
  Some tests: WORKING WITH JAVASCRIPT ... PLEASURE!
  Some tests: working with javascript ... pleasure!

  ________________________

  ...
  document.write("Some tests: "+variableString.substring(13)+"<br>");
  document.write("Some tests: "+variableString.substring(13, 23));

  ...
  ==>
  Some tests: JavaScript ... PLEASURE!
  Some tests: JavaScript

  ________________________

  ...
  document.write("Some tests: "+variableString.split(" "));
  ...
  ==> Some tests: Working,with,JavaScript,...,PLEASURE! - текста е разделен на няколко подниза - а всяко срещане на "интервал" и е изведен като масив - всеки елемент е отделен със запетая
  ________________________

  ...
  variableString = new String("JavaScript");
  for(i=0;i<variableString.length;++i){
  document.write("Some tests: "+variableString.charAt(i)+"<br>");
  }

  ...
  ==>
  Some tests: J
  Some tests: a
  Some tests: v
  Some tests: a
  Some tests: S
  Some tests: c
  Some tests: r
  Some tests: i
  Some tests: p
  Some tests: t

  ________________________

  ...
  variableString = new String("JavaScript");
  for(i=0;i<variableString.length;++i){
  document.write("Some tests: "+variableString.charCodeAt(i)+"<br>");
  }

  ...

  ==>
  Some tests: 74
  Some tests: 97
  Some tests: 118
  Some tests: 97
  Some tests: 83
  Some tests: 99
  Some tests: 114
  Some tests: 105
  Some tests: 112
  Some tests: 116

  ________________________

  ...
  document.write("Some tests: "+variableString.indexOf("JavaScript"));
  ...
  ==> Some tests: 13
  ________________________

  Всички примери мoгат да се могат да се обградят със следния текст

  <html><head><title>my page</title>
  <script language = "javascript">
  <!--
  function objectString() {
  variableString = new String("Working with JavaScript ... PLEASURE!");
  ТУК СТОИ ПРИМЕРА
  }
  //-->
  </script>
  </head>
  <body>
  <script type="text/javascript">
  <!--
  objectString();
  //-->
  </script>
  </body>
  </html>

  и да се тестват.


  Понятие за ООП
  Web понятия
  Вграждане на скрипт в web код
  Променливи, низове, коментари
  Условни действия
  Циклични действия
  Масиви, операции
  Обекти - Date() - методи
 • Обекти - String() - методи
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.