Житейският избор на лирическият герой в стихотворението „На прощаване в 1868г”

Житейският избор на лирическият герой в стихотворението
На прощаване в 1868г”
от Христо Ботев /> (съчинение разсъждение)
Стихотворението „
На прощаване” е един от първите поетически изрази на непреклонната готовност на Христо Ботев да отдаде живота се за всенародната свобода.Поетът сякаш намеква за тази си готовност в първото си стихотворение „Майце си”.Верен на родолюбивият си дълг,Ботевият лирически герой е направил своя избор-да поеме по пътя на борбата „за правда и свобода”.
В самото начало на творбата е заложено внушението за предопределеността на избора.Героят е роден от „майка юнашка”,роден е със „сърце мъжко,юнашко” и това е достатъчно,за да бъде решението му категорично:
Аз вече пушка нарамих
и на глас тичам народен
срещу врага си безверни…
Приел това,което съдбата му е отредила,като граждански и човешки дълг,бунтовникът се обръща с мили думи към тази,която му е дала живот,и моли за нейната прошка и подкрепа.Формата на стихотворението монолог със скрит диалог създава усещане за много силна връзка и близост между майката и сина.Непоносимо е майчиното страдание и повелителни са думите на бунтовника,с които той утешава,моли за прошка,призовава:
Не плачи,майко,не тъжи
че станах азе хайдутин,
хайдутин,майко,бунтовник…
Лирическият герой е свободолюбив,за него свободата е висше благо,право на всеки човек,на всеки народ.Това разбиране обуславя неговата преданост към отечеството.
С мисълта за родното са свързани всички най-съкровени помисли за бореца за свобода.Синекдохата „бащино ми огнище” има значение за всичко родно,а то побира в себе си спомена за детството,спомена за първите любовни трепети:
…там дето аз съм порасъл
и първо мляко засукал
там,дето либе хубаво
черни си очи вдигаше
и с оназ тиха усмивка
в скръбно ги сърце впиеше
Единственото,с което родното място присъства в настоящето е непоносимото робско страдание:

…там дето баща и братя
черни чернеят за мене…
Насилникът и поробител,както и неговите безчинства са назовани пряко и категорично: „турчин,че бесней”.Това придава особено драматично звучене на изповедта.На бунтовникът му е отнето всичко,което по право му принадлежи.Героят е олицетворение на борците за свобода прокудени от родината си „по таз тежка чужбина”,осъдени от поробителя да се скитат „немили,клети,недраги”.
Изгнанието е най-голямото изпитание за лирическия герой,което той не желае да приеме.Страдалческото съществувание „по таз тежка чужбина”, погубва достойнството му,кара го да се чувства ненужен и безпомощен;обрича го на неизвестност тогава,когато той мечтае да извърши героичен подвиг и чрез саможертвата да постигне безспорна личностна себеизява.
Майчината клетва „Но кълни,майко,проклинай”… е свещен акт на несъгласие с насилието и насилниците.
Героят страда заради страданието на майка си,моли за прошка заради болката и „за първо чедо” да жали,но трепетно очаква мига,в който ще премине „през тиха,бяла Дунава” и готовността за саможертва ще се превърне в осъществена саможертва.Реката е не само граница между родното „там” и чуждото- „тежка чужбина”.Тя е знак за преодоляването на личното страдание.
Нравственото послание на героя е отправено към онова време,когато саможертвата му ще бъде разбрана,а подвигът му преповторен.
Такъв е заветът на лирическия герой към неговите братя:
…кат брата си да станат
силно да любят и мразят…
Заветът ще бъде предаден от майката „юнашка”,която съхранява и пренася родовата памет.Веднъж тя му е дала живот и сега трябва да го роди още веднъж-този път за безсмъртието.Именно убеждението,че жертвата му ще бъде запомнена, а пътят му „страшен,но славен”,продължен,определя отношението на лирическия герой към смъртта.
В „На прощаване” свободата и смъртта са равноправни.Смъртта в името на свободата означава безсмъртие:
…бели ми меса по скали
по скали и по орляци
черни ми кърви в земята,
в земята,майко,черната…
„Скалите”, „орляците” будят представа за висини,за извисяване на човешкия дух,за постигане на абсолютна свобода „Земята…черната” е тяхната противоположност,но и раждащото начало.Като приема саможертвата за съдба,борецът за свобода избира най-простата и велика награда:
…да каже нявга народът:
умря,сиромах,за правда,
за правда и за свобода.
Изборът на лирическият герой да поеме пътя на борбата има дълбок нравствен смисъл.Той определя отношението на българина към такива ценности,като Дома,Отечеството,Свободата,Честта,Славата.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.