Тест по история

1. Първите български владетели носели титлата:
А) княз
Б) хан
В) цар
Г) василевс

2. В кой от посочените варианти старите български столици са в хронологична последователност:
А) Плиска, Охрид, Преслав, Търново
Б) Плиска, Преслав, Охрид, Търново
В) Преслав, Плиска, Търново, Охрид
Г) Плиска, Търново, Преслав, Охрид

3. Славянската писменост, създадена от Кирил и Методий, е известна като:
А) глаголица
Б) кирилица
В) черти и резки
Г) димотическо писмо

4. Първото българско царство просъществувало в периода:
А) от 865 г. до 1018 г.
Б) от 681 г. до 1018 г.
В) от 886 г. до 1185 г.
Г) от 681 г. до 1185 г

5. Българската патриаршия е призната официално на църковен събор през:
А) 1186 г.
Б) 1204 г.
В) 1230 г.
Г) 1235 г.

6. През 1862 г. в Белград Георги Стойков Раковски:
А) издава „Горски пътник”
Б) организира Първа българска легия
В) съставя първия си План за освобождение
Г) издава „Дунавски лебед”

7. Първото девическо училище е създадено от Анастасия Димитрова през 1840 г. в:
А) Копривщица
Б) Пловдив
В) Търново
Г) Плевен

8. Първите политически партии в Княжество България са:
А) Либералната и Демократическата
Б) Либералната и Консервативната
В) Консервативната и Народната
Г) Либералната и Радикалната

9. Вторият български монарх след Освобождението е:
А) Александър Батенберг
Б) Фердинад І
В) Борис ІІІ
Г) Симеон ІІ

10. На 23 август 1939 г. е подписан т.нар. пакт „Рибентроп-Молотов”, който е договор за ненападение между:
А) Германия и Великобритания
Б) Германия и СССР
В) Япония и Германия
Г) Германия и Италия

11. Попълнете като подредите в хронологическа последователност четири събития, свързани с национално-освободителното движение на българите през Възраждането (ХVІІІ – ХІХ в.).
Събитие година
а/
б/
в/
г/

12. Срещу буквите запишете имената на четирима български владетели от периода на Второто българско царство.
а/
б/
в/
г/

13. Срещу съответната буква отбележете века, с който се свързва посоченото събитие или факт:
А) създаването на Дунавска България
Б) управлението на хан Крум
В) въстанието на Петър и Асен и възстановяването на българската държава
Г) създаването на НАТО
А)
Б)
В)
Г)

14. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете името на историческата личност, свързана с посоченото събитие или факт:
А) български владетел, спрял арабското нашествие през 717 г. при Константинопол
Б) деец на просветното движение през Възраждането, автор на „Рибен буквар”
В) български министър-председател в периода 1887 – 1894 г., известен като „Българският Бисмарк”
Г) политически деец, с чието име се свързва „перестройката” в Съветския съюз
А)
Б)
В)
Г)

15. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете понятието (базилика, кавхан, хегемония, плебисцит) което съответства на всяко от посочените определения
А) широко разпространен архитектурен тип църковна сграда с правоъгълна форма и два реда колони; в Античността – обществена сграда
Б) прабългарска титла, която носел вторият по значение човек в държавата след хана
В) водачество, ръководна роля, надмощие в различните сфери на обществения живот и в геополитически аспект
Г) всеобщо гласуване за решаване на важен държавен въпрос; референдум

16. Срещу съответната буква обяснете съдържанието на посоченото понятие:
А) шериат
Б) монархия
В) коалиция

17. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или от съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание.
А) екзарх
Б) освободителна война
В) революция
Г) култ към личността

18. На посоченото за това място напишете понятията, пропуснати в следващия текст:
"[...] Чл.1. България се създава в самостоятелно трибутарно ............................... под върховната власт на Н. В. султана. То ще има християнско правителство и народна войска(милиция).
[...] Чл. 13. На юг от Балкана се образува една провинция, която взема името ..................... ................ и остава под пряката политическа и военна власт на Н. В. султана, при условия на пълна административна автономия. Тя ще има генерал-губернатор християнин. [...] "
Из: Берлински договор, 1 (13) юли 1878 г.

19. Напишете названието на документа, откъс от който е следващият текст, като посочите кой и кога (ден, месец, година) го написва:
"Братя! Вчера пристигна в село Неджеб ага, из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко заптии... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците!... Ако вие,братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище..."

20. Поставете заглавие на картата.

Напишете /в обем до три страници, с много кратък увод, спазване на хронологията и кратко заключение/
отговор на историческия въпрос:
Как българите постигат своята църковна независимост през Възраждането?

При отговора вземете под внимание следните въпроси:
1. Какви са отношенията между българите и Цариградската патриаршия след 1396 г.?
2. Какви действия предприемат българите до Кримската война?
3. Кои са основните моменти от движението за независима църква след Кримската война?
4. Кога и как е учредена Българската екзархия?
5. Какво е значението на извоюваната църковна независимост за българите?

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

milko ( 4) на 01 Май 2012
adski lesen brat
Записки.инфо ( 2777) на 28 Март 2012
Може би е качено тук, защото няма категория 4, 5 или 6ти клас. Не оценявай по това къде е материалът, а по самото му съдържание.
Димитър ( 20) на 22 Март 2012
Tova e podigravka nishto takova ne se u4i v 7 klas tova se u4i v 4 i 5 klas vnimavaite malko kakvo ka4vate ot men ocenka 2
meri ( 8) на 17 Декември 2011
ima li otgovoti...?
fatma ( 4) на 06 Октомври 2011
no pove4e e kam 6
fatma ( 4) на 06 Октомври 2011
prekaleno lesen e moje da se kaje 4e e za 5-6 klas
gerryto ( 8) на 24 Септември 2011
eheee oO' po-drebnavi i trudni iziskvaniq nqmashe li??? polovinata vyprosi sa nogo dobri ama nqkoi sa prekaleni napravo ;XX..
Simona ( 2) на 12 Април 2011
car