Тест по физика

1. Кое от следните твърдения най-точно характеризира първия принцип на термодинамиката? Първият принцип на термодинамиката изразява:

а) закон за запазване на вътрешната енергия;

б) закона за запазване на енергията при топлинните явления

в) закона за запазване на масата;

г) свойствата на топлината да преминава от по-топлите към по-студените тела.

 

2. Цилиндър с бутало е напълнен с газ. В кой от следните случаи може да сме сигурни, че газът извършва работа?

а) Нарастване на налягането на газа;

б) нараства обема на газа;

в) повишава се температурата на газа;

г) газът поглъща количество топлина;

 

3. Кога газовете извършват отрицетелна работа?

а) Само при охлаждане;

б) само при нагряване;

в) при разширение;

г) при свиване;

 

4. При кои процес не се изменя вътрешната енергия на идеалния газ?

а) При изотермен процес;

б) при изохорен процес;

в) при изобарен процес;

г) при процесите, когато газът не обменя количество топлина с околната среда

 

5. Налягането на въздуха в автомобилна гума с вътрешен обем 20L е три пъти по-голямо от амосферното налягане. Какъв обем ще има този въздух при същата температура, ако нялагането му е равно на атмосферното?

а) 80L

б) 40L

в) 60L

г) 6.66L

 

6. При кои от следните процеси нараства вътрешната енергия на идеалния газ?

а) При изотермно разширение;

б) при изотермно свиване;

в) при изобарно разширение;

г) при изобарно свиване.

 

7. Кое от следните устройства не е топлинна машина:

а) парна машина

б) парната турбина

в) двигателят с вътрешно горене

г) нафтовата печка?

 

8.Колко процента е КПД на топлинната машина, чиято принципна схема е показана:

а) 25%

б) 66,7%

в) 33,3%

г) 75%

 

9. Кое от следните твърдения не е вярно?Топлинната машина е устройство за работата, на което е необходимо:

а) Източник на топлина;

б) работното вещвство

в) температурна разлика;

г) външна сила, която да извършва положителна работа.

 

10. Топлинната машина получава от нагревателя количеството топлина Q1, извършва работа А и отдава на охладителя количество топлина Q2. Коя от изброените формули изразява КПД на машината?

а) n = Q2/Q1

б) n = Q2/A

в) n = A/Q2

г) n = A/Q1

 

11. Посочете верния отговор. КПД на идеална топлинна машина зависи:

а) от агрегатното състояние на работното вещество;

б) от специфичния топлинен капацитет на работното вещество;

в) само от температурите на нагревателя и охладителя;

г) от химичния състав на работното вещество

 

12.Определете вида на термодинамичния процес на схемата от точка 3 до точка 4.

а) адиабатно разширение;

б) изотермно разширение;

в) изохорно свиване

г) изобарно свиване

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

tedi ( 5) на 12 Януари 2013
ias pomislih che biologiq ama izleze che e fizika ujas
Стела ( 6) на 14 Ноември 2011
аа т'ва не е ли по физика ?
gerryto ( 8) на 24 Септември 2011
tova izobhto ne e biologiq... a kak e zaradvah...