Тест по география

Тест по география за 7 клас

1. Европа е разположена спрямо Екватора в :

а) Южното полукъбо;

б) Източното плукълбо;

в) И в двете полукълба;

г) Северното полукълбо;

д) Западното полукълбо.

2. В каква последователност се извършва определянето на географското положение на Европа?

А. Определяме географското положение спрямо другите континенти.

В. Определяме географското положение спрямо Гринуич и Екватора.

С. Определяме крайните точки на континента.

D. Определяме географското положение спрямо важни пътища.

а) DBCA; б) CDBA; в) BCAD; г) ABCD; д) ADBC

3. На кое място сред останалите континенти по големина се нарежда Европа?

а) трето;

б) четвърто;

в) пето;

г) шесто;

д) седмо.

4. Кое от следните твърдения е доказателство, че бреговата линия на Европа е силно разчленена? Посочете най-пълния и точен отговор.

а) има много острови и полуострови;

б) бреговите форми улесняват корабоплаването;

в) има дълбоко вдадени в сушата заливи и морета;

г) има много острови, полуострови и вдадени в сушата заливи и морета;

д) бреговите форми улесняват строежа на пристанища.

5. Попълнете липсващите обекти, за да харктеризирате границата на Европа с Азия.

УРАЛ,................................., КАСПИЙСКО МОРЕ, РЕКА КУРА, КАВКАЗ, ЧЕРНО МОРЕ, .............................., И ......................................, ЕГЕЙСКО МОРЕ.

6. Разстоянието между най-западната точка н.Кабу да Рока и най-източната- залив Байдарацка губа е 6800 км.Ученик измерил това разстояние по картата- 17 см. Какъв е мащабът на картата, с която е работил ученикът?

а) М 1:40 000;

б) М 1:400 000;

в) М 1:250 000

г) М 1:40 000 000;

д) М 1:25 000 000.

7. Допълнете следният текст:

„ Релефът на Европа е .......................Той се е формирал под въздействието на вътрешните и външните земни сили като най-старите и стабилни части са .................Там не се наблюдават.....................и.............................Такива има в най-южните части на Европа............................,....................................и ...........................полуострови.8. Изброени са промени в релефа на Европа под въздействието на главните земни сили. Колко от тях са дело на вътрешните земни сили?

- нагъването на Урал;

- формирането на Алпо-Хималайската планинска система;

- заледяването на северните части на континента;

- изригването на вулкана Етна;

- отлагането на дебели утайки в морскитe басейни;

- спускането на ледниците по склоновете на Алпите;

- заоблянето и заравняването на Средноевропейските планини;

а) осем; б) седем; в) три; г) четири; д) пет; е) шест.

9. Защо в Европа липсват някои климатични пояси?

а) защото крайната западна точка на континента отстои на 9 градуса и 31 минути западна дължина;

б) защото Гринуич минава през най-западните части на континента;

в) защото Северната полярна окръжност минава през него;

г) защото е разположен между 36 градуса и 71 градуса северна ширина;

д) защото крайната му източна точка отстои на 67 градуса източна дължина.

10. За кой климатичен поляс се отнася следната храктеристика: „ Има мека и дъждовна зима. Снеговалежите и мразовитите дни са рядко явление. Лятото е сухо и горещо”

а) умерен;

б) субполярен;

в) субтропичен;

г) планинска област;

д) полярен.

11. Какво е Западна Европа?

а) земи в близост до Атлантическия океан; предимно равнини земи; типичен океански климат; пълноводни плавателни реки; вечнозелени ливади; населението е от германска и романска езикова група;

б) земи с непосредствен допир до Атлантическия океан; типичен континентален климат; маловодни реки; тайга; населението е от германска и романска езикова група;

12. Направете характеристика на твърдолистните вечнозелени гори и храсти:

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

александра ( 6) на 31 Май 2011
a otgovori ima li :?