Тест върху поезията на Никола Вапцаров

1. В кое Вапцарово стихотворение не присъства образът на песента?

 

а) „Песен за човека";

 

б) „Писмо";

 

в) „Вяра";

 

г) „История".

 

 

2. В кое стихотворение е внушена идеята за прекрасното у човека чрез песента, която надмогва смъртта?

 

а) „История";

 

б) „Забод";

 

в) „Песен за човека";

 

г) „Вяра".

 

 

3. Последната строфа на кое Вапцарово стихотворение звучи като завещание на поета към поколенията?

 

а) „История"; б) „Завод"; в) „Писмо"; г) „Кино".

 

 

4. В Кое стихотворение е внушена идеята за „ослепяването" на младите хора в „капана на живота"?

 

а) „Вяра"; б) „История"; в) „Писмо"; г) „Завод".

 

 

5. В кое стихотворение присъства експресивният образ „настръхнало вбесено псе"?

 

а) „Вяра"; б) „История"; в) „Писмо"; г) „Завод".

 

 

6. Какво внушение има следната строфа от „История"?

 

И стиховете, дето пишем,

 

когато краднем от съня си,

 

парфюмен аромат не дишат,

 

а са навъсени и къси.

 

а) характеризира Вапцаровата поезия;

 

б) отнася се за всички поети;

 

в) така пишат бездарните поети;

 

г) отрицание на поетичното слобо.

 

 

7. От кое стихотворение на Вапцаров е откъсът?

 

Тя е бронирана

 

здраво в гърдите

 

и бронебойни патрони

 

за нея

 

няма открити!

 

Няма открити!

 

а) „Писмо"; б) „Вяра"; в) „Завод"; г) „Песен за човека".

 

 

Посочете вярното твърдение за подчертаните изрази. (8.-10.)

 

8. В очите му пламък цъфтял.

 

а) сравнение; б) антитеза; в) метафора; г) оксиморон.

 

9.Човекът погледнал зората,

 

в която

 

се кьпелас блясък звезда...

 

а) олицетворение; б) антитеза; в) ирония; г) оксиморон.

 

10.А ние плюехме намръщено

 

на оглупялата им мъдрост.

 

а) анафора; б) оКсиморон; в) сравнение; г) антитеза.

 

 

11. Кое стихотворение не е включено в цикъла „Песни за човека"?

 

а) „Завод";

 

б) „История";

 

в) „Писмо";

 

г) „Песен за човека".

 

 

12. В Кое Вапцарово стихотворение е използвана етимологичната фигура „злодея злосторен"!

 

а) „Вяра";

 

б) „Писмо";

 

в) „Песен за човека";

 

г) „История".

 

 

13. Във финала на кое стихотворение присъства образът на слънцето като представа за светлината на утрешния ден?

 

а) „История";

 

б) „Песен за човека";

 

в) „Кино";

 

г) „Завод".

 

 

14. В кое стихотворение е внушена трагичната предопределеност на живота от раждането до смъртта?

 

а) „Вяра"; б) „История"; в) „Кино"; г) „Писмо".

 

 

Отбележете вярното твърдение за подчертаните изрази от стихотворението „История". (15.-17.)

 

15. ...работехмекьде що хванем,

 

работехмекато добитък.

 

а) хипербола; б) антитеза; в) метафора; г) анафора.

 

16.Ще бъдеш ли поне признателна,

 

че те нахранихмес събития

 

и те напоихмебогато

 

с кръвта на хиляди убити.

 

а) сравнение; б) олицетворение; в) антитеза; г) епитет.

 

17. Като мухисме мрели есен,

 

жените вили по задушница.

 

а) сравнение; б) антитеза; в) анафора; г) литота.

 

 

18. Кое твърдение не е вярно?

 

а) Книгата „Моторни песни" започва със стихотворението „Вяра".

 

б) Стихотворението „Кино" е изградено от две смислово контрастни части.

 

в) Йовков и Вапцаров са съвременници.

 

г) Стихотворението „Писмо" е изградено като спор между лирическия герой и неговата опонентка.

 

 

19. Отбележете вярното твърдение:

 

а) Стихотворението „Завод" е публикувано в поетическия цикъл „Песни за родината".

 

б) Стихотворението „Писмо" е написано във формата на спор между лирическия говорител и нервната дама.

 

в) Основната идея в стихотворението „Песен за човека" е слабостта на човешката природа.

 

г) Стихотворението „Борбата е безмилостно жестока" е последната творба на Вапцаров.

 

 

20. В Кое стихотворение лирическият герой заявява:

 

За него - Живота –

 

направил бих всичко.

 

а) „Вяра"; б) „Писмо"; в) „История"; г) „Завод".

 

 

21. Измерението на вярата с „пшеничено зърно" е заимствано от:

 

а) българския фолклор;

 

б) евангелските притчи;

 

в) модернистичната поезия;

 

г) българската митология.

 

 

22. Кое Вапцарово стихотворение е написано в класически стих?

 

а) „Писмо"; б) „История"; в) „Кино"; г) „Завод".

 

 

23. В Кое стихотворение е изградена романтичната представа за машината?

 

а) „История"; б) „Писмо"; В) „Кино"; г) „Песен за човека".

 

 

24. Кое твърдение не разкрива новаторството на Вапцаровата поезия?

 

а) диалогично-полемичен характер;

 

б) съчетание на романтично и делнично-реалистично внушение;

 

в) свободен стих, графически накъсан;

 

г) утвърждаване на песенното начало.

 

 

ОТГОВОРИ:

 

1. в); 2. в); 3. а); 4. в); 5. г); 6. а); 7. б); 8. в); 9. а); 10. б); 11. б); 12. в); 13. г); 14. б); 15. г); 16. б); 17. а); 18. г); 19. г); 20. а); 21. б); 22. б); 23. б) 24. г)

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.