Тест по литература

" Бай Ганаьо у Иречек"


1. Кой е Иречек? Отбележете НЕВЕРНИЯ отговор:
а) историограф
б) професор
в) философ
г) бивш министър

2. Защо Бай Ганьо му гостува?
а) за да му разкаже за професията си
б) за да си поговорят за България
в) за да разгледа албумите му
г) за да не плаща за хотел

3. С какви художествени похвати авторът е представил героя си на трапезат? Отбележете НЕВЕРНИЯ отговор:
а) градация на глаголите
б) епитети
в) ирония
г) портретна характеристика

4. Има ли Бай Ганьо определени политически възгледи?
а) той е консерватор
б) принципен е
в) ръководи се от това, коя партия ъправлява
г) няма верен отговор

5. Защо иска да е в политиката?
а) защото има келепир
б) защото е принципен
в) защото обича родината си
г) няма верен отговор

6. Защо изтъква българското?
а) за да подчертае предимствата на чуждия свят
б) за да извлече изгода
в) за да се хвали с България
г) защото му е мило

7. Коя от следните черти на героя не е присъща?
а) недоверчивост
б) безцеремонност
в) интелигентност
г) хамелеонство

8. "Ахмаци" и "диванета" според Бай Ганьо са:
а) европейците
б) търговците
в) учените
г) политиците

9. Кой от похватите не е използван в очерка?

10. С какъв похват е описан героят?
а) с хумор
б) със сатира
в) със сарказъм
г) с нито един от посочените

11. Какво е отношението на Иречек към Бай Ганьо?
а) иронично
б) почтително
в) недоумяващо
г) пренебрежително
"Неразделни"

12. Какъв е основният тон в баладата " Неразделни"?
а) неутрално-спокоен
б) тържествен
в) елегичен
г) радостно-възторжен

13. Защо Славейков назовава героите си Явор и Калина?
а) за да подчертае красотата им
б) за да увековечи любовта на двамата млади чрез дълголетните дървета
в) за да затвърди връзката между човека и природата
г) за да изрази възхищението си от героите

14. Какво изразно средство е заградената дума в стиха:

кичест Явор клони [сплита] в нейни вейчици зелени.

а) олицетворение
б) метонимия
в) синекдоха
г) хипербола

15. С каква цел е въведен разказът на Калина?
а) за да се създаде интерес у читателя
б) за да се опишат взаимоотношенията в патриархалното семеиство
в) за да се разкрие истината за драмата на двамата влюбени
г) за да се придаде лиризъм на творбата

16. Кое твърдение НЕ е вярноза творбата?
а) използва се похватът разказ в разказа
б) застъпен е мотивът за вярната любов
в) волята на родителите е неотменен закон
г) двамата млади се самоубиват, за да накажат родителите си

17. Кой литературен термин НЕ е характерен за творбата?
а) авторова реч
б) ретроспекция
в) баладични елементи
г) портретно описание

18. Кое е невярното твърдение?

Славейков идеализира Явор и Калина,

а) за да подложи на критика патриархалните норми
б) за да изрази възхищението си от всеотдайната им любов
в) за да подчертае липсата на хармония между човека и природата
г) за да разкрие духовното богатство на българина изобщо

19. Коя е основната тема на творбата?
а) да се опише една трагична случка
б) да се опише патриархалният бит на бългапина
в) да се разкаже за трагичните последици от строгата родителска забрана
г) да се възпее вярната любов на двамата млади

20. Отбележете вярното твърдение?

Основната идея на баладата "Неразделни" е:

а) възмездието на младите над старите е справедливо
б) конфликтът между поколенията е верен
в) вярната обич побеждава смъртта и всичко преходно
г) човекът е непобедимо творение на природата

21. За коя жанрова форма се отнася дефинацията?

Лиро-епическо стихотворение с фантастичен сюжет, което пренася читателя в необикновена действителност.

а) елегия
б) балада
в) ода
г) поема

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Hristo ( 28) на 19 Април 2011
мсСс теста е супер
Диана Димитрова ( 172) на 25 Май 2010
мсс мн0г0о ми п0м0гнаа . .
mimi ( 52) на 02 Април 2010
радвам се )
djilito ( 18) на 15 Февруари 2010
mn mi pomogna tozi test
djilito ( 18) на 15 Февруари 2010
(hug)mimi ( 52) на 17 Юли 2009
OTGOVORITE:1. в)

2. г)

3. г)

4. в)

5. а)

6. б)

7. в)

8. г)

9. б)

10. а)

11. в)

12. в)

13. б)

14. а)

15. в)

16. г)

17. б)

18. а)

19. г)

20. в)

21. б)