Първо и Второ Търновско въстание

Първо Търновско въстание

През първата половина на XVI в. Османската империя започнала бавно да запада.Поражението на османския флот при Лепанто (1571) разбило мита за турското могъщество.В българските земи разклащането на непобедимата дотогава империя се усетило чрез увеличаването на данъци и набирането на еничари.
През 1593г. Австрийската империя започнала поредната война с османците.На нейна страна застанали Влашко,Трансилвания и Молдова.Влашкият войвода Михаил Храбри нахлул на юг от Дунав и стигнал до София.В тази обстановка започнала подготовка за въстание.Организатори били търновският архиепископ Дионисий Рали,търговецът Теодор Балина и дубровничаните Павел Джорджич и братя Соркочевичи.Те привлекли последователи в Търново,Никопол,Шумен,Преслав,Пловдив.Въстанието избухнало през 1598г.,след като влашките войски нахлули и разбили османската армия.Въстаниците обявили за български цар Шишман III,мним наследник на българската династия.Османците изпратили значителни войски,които потушили Първо Търновско въстание и стотици българи били избити.За пръв път след събитията през XV в. българите били включени в полетическите планове на антиосманските сили.Повишила се полетическата активност на българското население,което усетило промените и трудностите на Османската империя.


Второ Търновско въстание

В края на XVII в. Османската империя се опитала да запази позицията си на велика сила в Европа.През 1683 г. тя влязла във война срещу „Свещената лига” (Австрия,Полша,Венеция и Русия).Край Виена османците претърпели тежко поражение и започнали да отстъпват от Централна Европа към Балканите.В такава обстановка според недотам сигурни сведения било подготвено Второто Търновско въстание.Негови ръководители били Ростислав Стратимирович и Савелий Дубровски.Те са ползвали с покровителството на московския патриарх Йоаким.След няколко сражения турците разбили въстаниците и част от тях били разпръснати в западна посока.Водачите на бунта се укрили в Рилския манастир и се завърнали в Москва.
Настъплението на австрийската армия и превземането на Белград през 1688 г. подтикнало към въстание католическите селища в Северозападна България – Чипровци,Желязна,Копиловци и Клисура.Организатори били Георги Пеячевич,Богдан Маринов,братя Станиславови и Лука Андренин.Създаден бил въстанически лагер около гр.Кутловица (Монтана).Османците изпратили значителна войска,командвана от съюзника им,унгарският граф Имре Тъокъоли. Цветущите селища били опустошени,а хиляди българи избягали във Влашко и Трансилвания.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Милан ( 657) на 28 Юли 2009
ТоВа Си Е ТеМа номер 1 имах 5 по тази тема
Милан ( 657) на 03 Юли 2009