Текстът в сферата на масовата комуникация

1. Медийни текстове - средства за масова комуникация ,които ни ориентират в проблемите на заобикалящата ни действителност (наука,култура,икономика)на латински език медиум-medium “средство”-тв,интернет и т.н...
2. Функции на медийните текстове. Основното им предназначение е да въздейства в обществено мнение и да го изграждат.
-усведомяват
-коментират
-развличат
-подтикват към действие (апелират)-„апел”-призив
-влияят върху чувствата и въображението

3.Особености на медийния текст.
-какво,къде,кога се случва.
-кои са участниците.
-какъв е вида на общуването.

4.Езикови особености на медийните текстове. (те се определят от тяхното предназначение)
-възклицателни,подбудителни,недовършени изречения.
-реторични въпроси.
-метафори,епитети,хиперболи,сравнения.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.