Утаяване на тежки метали

Седиментите бяха вече споменати като място за отлагане на тежки метали.Съдържанието им в дънните утайки на езерата и реките е ясен индикатор за замърсяването на водата през изминалите десетилетия,но представлява и опасен източник за околната среда,тъй като при определени условия тежките метали могат отново да преминат в разтвора.На морското дъно,в зависимост от дълбочината на седиментите,съдържанието на тежки метали може да даде информация за историческото развитие на замърсяването на водата.Нека се запознаем по-подробно с утаяването на тежки метали и тяхната ремобилизация.
Тежките метали попадат в седиментите чрез постъпления от реките,езерата,моретата,от въздуха и отпадъчните води.Адсорбционно свързани с твърдите частици,тежките метали се утаяват на дъното.Те могат да съществуват първоначално и като йони във водата,да се абсорбират върху органични или неорганични суспендирани частици и да седиментират на дъното.Оттам тежките метали могат да попаднат отново в разтвора по различни механизми:
• Чрез образуване на водни комплекси (хидратирани йони на тежките метали), чиято концентрация е толкова по-висока, колкото по-ниско е рН на водата.
• Чрез комплексообразуване с органични лиганди,които постъпват заедно с отпадъчните води(например NTA или ЕДТА, произлизащи от перилните препарати).
• Чрез образуване на хлорни комплекси в присъствие на хлориди(например в морска вода).
• Чрез бактериално преобразуване на органичните седиментни частици,съдържащи тежки метали,в разтворими органометални съединения(например метилживачен хлорид или метилкадмий).
• В присъствие на окислително действащи вещества,които могат да преобразуват например трудно разтворимите сулфиди в значително по-разтворимите сулфати.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.