Иаточници на тежки метали. Действие на тежките метали върху околната среда

Количествата вещество,участващи в кръговрата и акумулирането на тежките метали в околната среда,се увеличават бързо и непрекъснато преди всичко след началото на индустриализацията през 19 век.Този ефект е предизвикан от нарастващата им емисия от различни източници.Те са преди всичко антропогенни и в следващите редове се обръща внимание на тези източници и на действието им върху околната среда.Като пример са използвани основно тежките метали Олово и Кадмий,които в най-голяма степен създават екологични проблеми.Тежки метали като Живакът или Талий съвсем не са безпроблемни,но количествата им са далеч по-малки и замърсяването с тях обикновено е локално,като например в седиментите на Елба (Живак) или в почвите непосредствено около циментови заводи (Талий).Поради тази причина те се смятат в световен мащаб потенциално по-малко опасни от Олово и Кадмий.
Голяма част от тежките метали в отпадъчните води се задържа в шлама на пречиствателните съоръжения.Останалото достига до повръхностните води,преди всичко реките и след това морето.Ако не се мобилизират отново,за да достигнат чрез питейната вода или по хранителната верига до човека,тежките метали остават в речните,езерните и морските седименти.Друго място за натрупване на тежките метали са складовете за съхранение на отпадъци и шлам,които не са били изгорени.Основният източник на кадмий е производството на желязо,стомана и цимент и изгарянето на въглища,а не производственият процес за кадмийсъдържащи продукти.При тези производства се работи при високи температури на изгаряне и синтероване.Като относително летлив елемент Кадмий се обогатява в праха на изгорелите газове,който основно се задържа през филтрите на пречиствателните съоръжения,но значителни количества постъпват и във въздуха.
Друг, заслужаващ внимание източник на тежки метали са инсталациите за изгаряне на отпадъци,още повече че в бъдеще с оглед нарастването на отпадъците в нашето консумативно общество ще трябва да се изгарят все по-големи количества,за да се спести място във вече недостатъчните места за съхранението им.Домакинските отпадъци съдържат значителни количества тежки метали.Те се съдържат преди всичко в определени компоненти на отпадъка.Така например в домакинските отпадъци се съдържат само 6% изкуствени материали,но поради голямата част на поливинилхлорида в тях допринасят за замърсяването с кадмий.Металните отпадъци,които съставляват около 5% от домакинските,съдържат много Олово и Кадмий.Въпреки че количеството отделено олово е по-голямо от това на Кадмий,в сравнение с другите източници на емисия то е пренебрежимо.При Кадмия ситуацията е различна и затова източникът “изгаряне на отпадъци” съставя почти 8% от емисията му.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.